دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1388 
بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع کوه گرم جهرم در استان فارس

صفحه 1-8

حلیمه زارعیان؛ حمیدرضا اسماعیلی؛ علی غلامحسینی؛ آزاد تیموری؛ حمید ظهرابی؛ حاجی قلی کمی


بررسی پارامترهای رویشی جنگل‌های مانگرو خلیج گواتر در جنوب شرقی ایران

صفحه 33-46

ملیحه عرفانی؛ غلامرضا نوری؛ افشین دانه‌کار؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ بیت‌الله محمودی


بررسی فلوریستیک پارک ملی کیاسر

صفحه 47-67

فرخ قهرمانی نژاد؛ سمانه عاقلی