شماره تماس: 37932680(31)98+ ساعات پاسخگویی روزهای فرد (یکشنبه و سه شنبه) از ساعت 8 تا 10

 پست الکترونیک: TBJ@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات: Journals@res.ui.ac.ir

 آدرس: اصفهان- خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان کتابخانه مرکزی - معاونت پژوهش و فناوری - اداره چاپ، انتشارات و مجلات - کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱ - نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک

 


CAPTCHA Image