داوران سال 1400

داوران از تاریخ 1/1/ 1400 تا تاریخ 30/ 12/ 1400

#

نام داور

پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

 

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

1

آزاده اخوان روفیگر

aakhavan2007@yahoo.com

استادیار

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 

 

 

2

حمیداجتهادی

hejtehadi@um.ac.ir

استاد

گیاهی بیوسیستماتیک

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

3

علی اسمعیلی زاده

aliesmaili@uk.ac.ir

استاد

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه شهید باهنر کرمان..

4

محمدرضا اشرف‌زاده

 

5

محمد علی اکرمی

akrami@shirazu.ac.ir

 

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه شیراز

6

وحید اکملی

 

7

عاطفه امیراحمدی

a.amirahmadi@du.ac.ir

استادیار

گیاهی بیوسیستماتیک

دانشگاه دامغان

 

 

 

8

نرگس امراللهی بیوکی

bionab1@gmail.com

دانشیار

جانوری تاکسونومی

دانشگاه هرمزگان

9

علی باقری

alibagheri007@gmail.com

استادیار

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/916236 دانشگاه اصفهان

10

محمود بیدار لرد

bidar.zist@gmail.com

سایر

 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، پژوهش سرای سبلان

11

حسین براهوئی

barahoei@uoz.ac.ir

استادیار

گیاهی

گروه زراعت و اصلاح نباتات گیاهی، پژوهشکده کشاورزی، پژوهشگاه زابل، ایران

12

خدیجه بهره بر

bahrebar.kh@gmail.com

 

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه یاسوج

13

محمدرضا پریشانی فروشانی

mrparishani@gmail.com

استادیار

 

دانشگاه شهید چمران اهواز http://www.webofscience.com/wos/author/record/2219550

14

نسترن جلیلیان

najalilian@gmail.com

استادیار

 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه،

15

عبدالکریم چهرگانی راد

chehregani@basu.ac.ir

استاد

 

 

16

میثم حبیبی

meisam.habibi@gonbad.ac.ir

دانشیار

 

دانشگاه گنبد کاووس

17

ویدا حجتی

vida.hojati@gmail.com

دانشیار

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

18

سید سعید حسینیان یوسفخانی

s.hosseinian@du.ac.ir

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

19

نادر حسن زاده

hasanzadehr@yahoo.com

دانشیار

گیاهی تاکسونومی

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

20

محمد خانجانی

mkhanjani@gmail.com

استاد

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه بوعلی سینا همدان

21

نواز خرازیان

nkharazian@gmail.com

دانشیار

گیاهی بیوسیستماتیک

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2376722

22

اولیاقلی خلیلی پور

okhalilipour@alumni.ut.ac.ir

استادیار

جانوری تاکسونومی

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

23

احسان دامادی

ehsandamadi@gmail.com

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه فردوسی مشهد

24

سالار درافشان

sdorafshan@cc.iut.ac.ir

 

 

 

25

امیر دهقانی

a.dehghani93@gmail.com

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

26

سارا رامرودی

sara_ramroodi@yahoo.com

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه زابل

27

خسرو رجبی زاده

khosro.rajabizadeh@gmail.com

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه شیراز

28

اسکندر رستگار پویانی

rastegarpouyani45@gmail.com

استاد

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه سبزوار

29

رقیه زارعی

r.zareie@gmail.com

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه الزهرا

30

علیرضا زمانی

zamani.alireza5@gmail.com

جانوری تاکسونومی

 

Zoological Museum, Biodiversity Unit
FI-20014 University of Turku
Finland

31

محمود سینایی

oceanography.sina@gmail.com

 

 

دانشگاه چابهار

32

معصومه شایان مهر

m.shayanmehr@sanru.ac.ir

دانشیار

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

33

سمیرا شاملی

shameli61@gmail.com

 

 

مرکز تحقیقات گلستان

34

رضا شیخ اکبری مهر

reza.sheikhakbari@gmail.com

استادیار

گیاهی بیوسیستماتیک

دانشگاه قم

35

سیروس صابر آملی

saberamoli@yahoo.com

مربی

گیاهی تاکسونومی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

36

کیوان صفی خانی

ksafikhani487@gmail.com

استادیار

گیاهی بیوسیستماتیک

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

37

روح الله عباسی

roohollahabbasi@gmail.com

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه اصفهان

38

کیوان عباسی رنجبر

k.abasi@areeo.ac.ir

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

39

راضیه عبدیل زاده

danesh1026@yahoo.com

جانوری بیوسیستماتیک

 

دانشگاه ناتینگهام انگلستان

40

مجید عسکری

mahesni@gmail.com

دانشیار

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه شهید باهنر کرمان

41

جلیل علوی

jalilalavi@yahoo.com

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

42

محمد صادق علوی یگانه

malavi@modares.ac.ir

 

 

دانشگاه تربیت مدرس

43

سید محمود غفاری

ghaffari@ibb.ut.ac.ir

استاد

 

دانشگاه تهران

44

بهزاد فتحی نیا

bfathinia@gmail.com

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک

دانشگاه یاسوج

45

فاطمه فدائی

fadaie572@yahoo.com

استادیار

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

46

سمیرا فراهانی

samira_farahani005@yahoo.com

استادیار

 

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور-تهران

47

لیدا فکرت

lfekratt@yahoo.com

دانشیار

جانوری تاکسونومی

دانشگاه فردوسی مشهد

48

عطیه فلاطوری

a.falatoury@areeo.ac.ir

استادیار

گیاهی تاکسونومی

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

49

مهدی قنبری فردی

meghfardi@gmail.com

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک؛ جانوری تاکسونومی

دانشگاه سیستان و بلوچستان https://www.webofscience.com/wos/author/record/2352275

50

شاهرخ کاظم‌پور اوصالو

skosaloo@modares.ac.ir

استاد

گیاهی بیوسیستماتیک

دانشگاه تربیت مدرس

51

اصغر کامرانی

kamrani@shahed.ac.ir

استادیار

 

 

52

علیرضا گلچین منشادی

dr.golchin@kau.ac.ir

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک

 

53

سید مسعود مجدزاده

madjdzadeh@uk.ac.ir

دانشیار

جانوری تاکسونومی

 

54

محمد محمودی

mahmoodi@rifr-ac.ir

استادیار

گیاهی بیوسیستماتیک

 

55

مجید میراب بالو

m.mirabbalou@ilam.ac.ir

دانشیار

جانوری تاکسونومی

 

56

ایوب مرادی

aiuobmoradi50@gmail.com

سایر

گیاهی تاکسونومی

 

57

مجید مرادمند

moradmand.arachnids@gmail.com

استادیار

 

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1264267

58

سید عبدالعظیم مرتضوی

azim.mortazavi@yahoo.com

سایر

جانوری بیوسیستماتیک

 

59

سید عباس میرجلیلی

a.mirjalili@areeo.ac.ir

دانشیار

گیاهی بیوسیستماتیک

 

60

امید میرشمسی

omid.mirshamsi@gmail.com

دانشیار

 

 

61

فرشید معماریانی

memariani@um.ac.ir

استادیار

گیاهی بیوسیستماتیک؛ گیاهی تاکسونومی

 

62

فاطمه معین

fatemeh.moein@gmail.com

سایر

گیاهی بیوسیستماتیک

 

63

کامبیز مینایی

kambizminaei@gmail.com

استاد

 

 

64

حمید موذنی

moazzeni.h@gmail.com

استادیار

گیاهی بیوسیستماتیک؛ گیاهی تاکسونومی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1841291

65

رضا نادری

rezanaderia@du.ac.ir

استادیار

 

 

66

فاطمه ناصرنخعی

nasernakhai@yahoo.com

استادیار

 

 

67

منوچهر نصری

nasri.m@lu.ac.ir

استادیار

جانوری بیوسیستماتیک

 

68

کاظم نگارش

kazem_negaresh@yahoo.com

استادیار

گیاهی تاکسونومی

 

69

تورج ولی نسب

t.valinasab@areeo.ac.ir

استاد

جانوری بیوسیستماتیک