داوران سال 1399

اسامی داوران سال 1399 نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک

 

 

#

نام داور

پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

 

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

1

آزاده اخوان روفیگر

aakhavan2007@yahoo.com

استادیار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

https://publons.com/researcher/1948604/azadeh-akhavan-roofigar/

 

 

 

2

مسعود اربابی

marbabi18@yahoo.com

استاد

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

 

 

 

 

3

وحید اکملی

v_akmali@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه رازی

 

 

 

 

4

سهیل ایگدری

soheil.eagderi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

 

 

 

 

5

کامران الماسیه

almasieh@asnrukh.ac.ir

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، خوزستان

 

 

 

 

6

علی باقری

alibagheri007@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1749853/ali-bagheri/

 

 

 

7

محمود بیدار لرد

bidar.zist@gmail.com

سایر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

 

 

 

 

8

غلامرضا بلالی دهکردی

grbalali@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

9

سیامک بهزادی

behzadi@pgoseri.ac.ir

استادیار

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

 

 

 

 

10

منیژه پاکروان فرد

mpf176@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه الزهرا

 

 

 

 

11

عاطفه پیرانی اسکویی

apirani@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

12

محمدرضا پریشانی فروشانی

mrparishani@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4276645/mohammad-reza-parishani/

 

 

 

13

جمیله پناهی میرزاحسنلو

jamileh_panahy@yahoo.com

استادیار

دانشگاه گنبد کاووس

 

 

 

 

14

جعفری عزیزالله

az.jafari2010@gmail.com

استادیار

دانشگاه یاسوج

 

 

 

 

15

شهرام حسامی

hesami@iaushiraz.ac.ir

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

 

 

 

16

محبوبه سادات حسین زاده

m.hosseinzadeh@birjand.ac.ir

استادیار

دانشگاه بیرجند

 

 

 

 

17

سید اکبر خداپرست

khodaparast@guilan.ac.ir

دانشیار

دانشگاه گیلان

 

 

 

 

18

نواز خرازیان

nkharazian@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4683037/navaz-kharazian/

 

 

 

19

اولیاقلی خلیلی پور

okhalilipour@alumni.ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

 

 

 

20

سالار درافشان

sdorafshan@cc.iut.ac.ir

   

 

 

 

 

21

مصطفی درویش نیا

darvishnia.m@lu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه لرستان

 

 

 

 

22

سعید دوازده امامی

s.12emami@yahoo.com

دانشیار

مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 

 

 

 

23

خسرو رجبی زاده

khosro.rajabizadeh@gmail.com

استادیار

دانشگاه شیراز

 

 

 

 

24

احسان رخشانی

rakhshani@uoz.ac.ir

 

 دانشگاه زابل

 

 

 

 

25

آزاد رستگار

rastegar.azad@gmail.com

استادیار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

 

 

 

 

26

مریم رضایی

marezaiie@yahoo.com

 

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

 

 

 

 

27

محمدرضا زرگران

m.zargaran@urmia.ac.ir

 

دانشگاه ارومیه

 

 

 

 

28

علیرضا زمانی

zamani.alireza5@gmail.com

 

Zoological Museum, Biodiversity Unit FI-20014 University of Turku Finland

 

 

 

 

29

روح اله سیاه سروی

siahsarvie@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

30

معصومه شایان مهر

shayanm30@yahoo.com

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

31

مجید شریفی تهرانی

msht.ir@outlook.com

استادیار

دانشگاه شهرکرد

 

 

 

 

32

اصغر شیروانی

shirvani@uk.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

 

33

سپیده شفائی

s.shafaie87@yahoo.com

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

34

سهیلا شفیعی

shafiei_soheila@yahoo.com

استادیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

 

35

سیروس صابر آملی

saberamoli@yahoo.com

مربی

بخش تحقیقات منابع طبیعی، ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع چمستان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

 

 

 

 

36

ناصر صباغ نیا

sabaghnia@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه مراغه

 

 

 

 

37

علیرضا صبوری

saboori@ut.ac.ir

استاد

 

 

 

 

 

38

کیوان صفی خانی

ksafikhani487@gmail.com

استادیار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

 

 

 

 

39

روح الله عباسی

roohollahabbasi@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

40

شبنم عباسی

abbasishabnam@yahoo.com

سایر

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

41

کیوان عباسی رنجبر

keyvan_abbasi@yahoo.com

استادیار

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

 

 

 

 

42

یونس عصری

asriyounes@yahoo.com

دانشیار

موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

 

 

 

 

43

هانیه غفاری

ghaffari.hanyeh@gmail.com

استادیار

دانشگاه کردستان،

 

 

 

 

44

علی غلامحسینی

gholamhosseini@gmail.com

استادیار

دانشگاه شیراز

 

 

 

 

45

علی غلامی فرد

gholamifard.ali@gmail.com

استادیار

دانشگاه لرستان

 

 

 

 

46

فاطمه فدائی

fadaie572@yahoo.com

استادیار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

 

 

 

 

47

لیدا فکرت

lfekratt@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

48

مجید فلاح زاده

mfalahm@yahoo.com

دانشیار

گروه حشره شناسی کشاورزی واحد جهرم

 

 

 

 

49

احمد قارزی

adgharzi@gmail.com

دانشیار

دانشگاه رازی

 

 

 

 

50

معصومه قبادنژاد

ghobadnejhad@irost.ir

دانشیار

سازمان پژوهش ‌های علمی و صنعتی ایران

 

 

 

 

51

رسول قربانی

rasulghorbani@gmail.com

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 

 

52

مهدی قنبری فردی

meghfardi@gmail.com

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

https://publons.com/researcher/4626503/mehdi-ghanbarifardi/

 

 

 

53

فرزانه کازرانی

farzane.kazerani@gmail.com

استادیار

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

 

 

 

 

54

محمد حسین گرجیان عربی

h.gorjian@umz.ac.ir

استادیار

دانشگاه مازندران

 

 

 

 

55

علیرضا گلچین منشادی

golchinalireza@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون

 

 

 

 

56

احمدرضا محرابیان

a_mehrabian@sbu.ac.ir

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

57

ناصر محمدی

mohamadi.n2005@gmail.com

استادیار

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مراغه

 

 

 

 

58

ابراهیم محمدی گل تپه

emgoltapeh@modares.ac.ir

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

 

59

مجید محمودی

majid_parsiana@yahoo.com

استادیار

 

 

 

 

 

60

محمد محمودی

mahmoodi@rifr-ac.ir

استادیار

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

https://publons.com/researcher/1749820/mohammad-mahmoodi/

 

 

 

61

ایوب مرادی

aiuobmoradi50@gmail.com

سایر

مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان گیلان

 

 

 

 

62

مجید مرادمند

moradmand.arachnids@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1549677/majid-moradmand/

 

 

 

63

امید میرشمسی

omid.mirshamsi@gmail.com

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

64

سیدعلی نقی میرمویدی

alimirmoayedi@gmail.com

استاد

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 

 

 

65

فرشید معماریانی

memariani@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

66

حمید موذنی

moazzeni.h@gmail.com

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/1346984/hamid-moazzeni/

 

 

 

67

منوچهر نصری

man_nasri@yahoo.com

استادیار

دانشگاه لرستان

 

 

 

 

68

کاظم نگارش

kazem_negaresh@yahoo.com

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران

 

 

 

 

69

مهرنوش نوروزی

nmehrnoosh@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

 

 

 

 

70

محمدرضا نوروزفشخامی

nowruzfashkhami@yahoo.com

استادیار

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

 

 

 

 

71

ایرج هاشم‌زاده سقرلو

irajhashemzade@gmail.com

استادیار