اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 104
تعداد پذیرش 59
تعداد عدم پذیرش 29

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 47
تعداد مشاهده مقاله 11423
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6918
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 140 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 8953 روز
درصد پذیرش 57 %