آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 554
تعداد پذیرش 330
تعداد عدم پذیرش 175

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 348
تعداد مشاهده مقاله 185332
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 167635
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 45 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 1037 روز
درصد پذیرش 60 %