دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، دی 1394 (25) 
بررسی ساختار جغرافیایی و تاریخچه جمعیت‌شناختی خرس قهوه‌ای بر اساس توالی ناحیه کنترل میتوکندری

صفحه 25-38

محمدرضا اشرف‌زاده؛ محمد کابلی؛ محمدرضا نقوی؛ حبیب‌اله حقی؛ محمود شکیبا؛ کورس ربیعی؛ داود غنی‌پور؛ مهدی انصاری


قوانین جدید برای توقف طبقه‌بندی در دارنگاره TWINSPAN

صفحه 53-68

امید اسماعیل‌زاده؛ سیده سمیرا سلیمانی‌پور؛ سید محسن حسینی؛ حامد اسدی


بازنگری جنس Hyoscyamus از تیره Solanaceae در ایران

صفحه 83-94

شادی حاج رسولیها؛ علی اصغر معصومی؛ طاهر نژاد ستاری؛ سید محمد مهدی حمدی؛ ایرج مهرگان