نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22108/tbj.2019.118744.1095

چکیده

پایگاه داده‌های الموت، اطلاعاتی را از حضور گونه‌های گیاهی در نقاط مختلف ایران گردآوری می‌کند و در کنار ذخیره‌سازی داده‌های فلوریستیک، نرم‌افزارهایی برای استفاده از آنها دارد. با افزایش داده‌های ذخیره‌شده در پایگاه داده‌های فلوریستیک Alamut و ایجاد بخش‌های جدید، مانند بخش داده‌های اقلیمی، دسترسی به داده‌ها مبتنی بر طرح مسئله اهمیت یافته است. دسترسی مؤثر به داده‌های یک پایگاه با کدهای SQL صورت می‌گیرد که اغلب برای کاربران عادی مشکل است. این مقاله سه ابزار جدید را برای پایگاه Alamut معرفی می‌کند: مفسر دستورات APL (Alamut Programmed Lists)، خط فرمان (Command Line) برای استخراج داده‌ها به‌صورت لیست‌های برنامه‌ریزی‌شده و برنامۀ ListMaker که برای ایجاد فهرست‌هایی از اسامی گونه‌ها بدون ایرادات املایی و برای تنظیم خودکار فهرست منطبق ‌با طبقه‌بندی APG IV به کار می‌رود. این مقاله شامل تعدادی برنامۀ نوشته‌شده با APL، برای مثال، است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

APL Compiler and List Maker Program for Alamut Floristic Database

نویسنده [English]

  • Majid Sharifi-Tehrani

Assistant Professor, Faculty of Basic Sciences, Department of Biology, University of Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Abstract
Alamut Floristic Database collects information on the presence of plant species in different parts of Iran, and along with floristic data storage/retrieval, it has software to use the data. With the growth of data stored in the Alamut floristic database and the creation of new sectors, such as the climatic data segment, access to problem-based data has become important. Effective access to data is performed by SQL codes, which is often difficult for regular users. This paper introduces three new tools for the Alamut database. APL (Alamut Programmed Lists) compiler, the Command Line, both for extracting data as programmed lists, along with the List Maker Program, which is used for creating new species inventories without spelling errors and for automatically sorting the inventory according to APG IV classification. This paper also includes some example programs written by using APL.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Data Extraction
  • Alamut
  • Database
  • Floristic
  • List
  • Compiler

منابع

Abdi, M. and Afsharzadeh, S. (2012) Floristic study of the Badrud north region. Isfahan province Journal of Plant Biology 13: 1-12.

Iran Meteorological Organization (2019) Specialized products and services weather. Retrieved from http://www.irimo.ir/. On: 10 March 2019 (in Persian).

Bartol, V. (1938) Alamut, Slovenian, Scala House Press, Seattle

GBIF (2010) Darwin Core Archive Assistant, version 1.1. Global Biodiversity Information Facility, Copenhagen.

Noruzi, A. and Abde-khoda, M. (2012) Darwin Core MetaData Standard. Informtic Consultation Journal 2: 1-25.

Remsen, D., Doring, M. and Robertson, T. (2010) Create your own Darwin Core Archive, How-To Guide, Global Biodiversity Information Facility, Copenhagen.

Remsen, D., Knapp, S., Georgiev, T., Stoev, P. and Penev, L. (2012) From text to structured data: Converting a word-processed floristic checklist into Darwin Core Archive format. PhytoKeys 1.

Sharifi-Tehrani, M. (2014) Introduction of the new program "CheckName" with applications in integration and increased precision and certitude of floristic inventories. Taxonomy and Biosystematics 6: 111-121.

Sharifi-Tehrani, M. and Rahiminejad-Ranjbar, M. R. (2013) Compilation of floristic and herbarium specimen data in Iran: proposal to data structure. Taxonomy and Biosystematics 5: 94-75.

Wieczorek, J., Bloom, D., Guralnick, R., Blum, S., Doring, M., Giovanni, R., Robertson, T. and Vieglais, D. (2012) Darwin Core: an evolving community-developed biodiversity data standard. PloS one 7: e29715.