نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد ابراهیم‌نژاد
حمید اجتهادی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
علی اکبر احسانپور
فراهم احمدزاده جانوری بیوسیستماتیک گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
نصرالله احمدی فرد جانوری بیوسیستماتیک عضو هیات علمی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
حسین آخانی
آزاده اخوان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مسعود اربابی جانوری بیوسیستماتیک، جانوری تاکسونومی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فریبا اردشیر
مصطفی اسدی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
احمد اسماعیلی
حمیدرضا اسماعیلی
محمدرضا اشرف‌زاده جانوری بیوسیستماتیک استادیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
مراحم آشنگرف
ایلیا اعتمادی دیلمی علوم و فنون دریایی خرمشهر
زهرا اعتمادی فر
علی افشاری
سعید افشارزاده گیاهی بیوسیستماتیک گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری، دانشکده علوم و فناوریهای زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
وحید اکملی جانوری بیوسیستماتیک کرمانشاه- دانشگاه رازی- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی
سهیل ایگدری دانشگاه تهران
کامران الماسیه جانوری بیوسیستماتیک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، خوزستان
رحمان امام‌زاده
نرگس امراللهی بیوکی گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
طیبه امینی
محمد امینی راد
محمد حسین اهتمام دانشگاه صنعتی اصفهان
علی باقری گیاهی تاکسونومی دانشگاه اصفهان
حسین بتولی استادیار مرکز تحقیقات آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، باغ گیاه‌شناسی کاشان، ایران
مونس بخشی عضو هیات علمی
محمود بیدار لرد استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت پژوهش سرای سبلان
فیروزه بردبار
غلامرضا بلالی دهکردی دانشگاه اصفهان
محمد حسین بنابازی
سیامک بهزادی جانوری بیوسیستماتیک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
کیوان بهشتی مآل
شاهرخ پاشایی راد دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
منیژه پاکروان فرد گیاهی بیوسیستماتیک دانشگاه الزهرا. گروه زیست شناسی
عاطفه پیرانی اسکویی گیاهی بیوسیستماتیک دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا پریشانی فروشانی گیاهی تاکسونومی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
علیرضا پسرکلو جانوری بیوسیستماتیک استادیار دانشگاه اراک
جمیله پناهی میرزاحسنلو گیاهی تاکسونومی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران.
حسن پوربابائی
هادی پورباقر
خسرو ثاقب طالبی
نجمه ثمین
اشرف جزایری گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
عزیزالله جعفری دانشگاه یاسوج
سید غلامعلی جلالی modares
نسترن جلیلیان بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه،
زیبا جم‌زاد
امید جوهرچی
محمدرضا جوهرچی گیاهی بیوسیستماتیک دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو چهری دانشگاه رازی کرمانشاه- باغ ابریشم-کرمانشاه
حمیدرضا حاجی قنبر
فرزانه حبیبی تیرتاش جانوری بیوسیستماتیک، گیاهی بیوسیستماتیک دانش آموخته دانشگاه اصفهان
بهروز حیدری گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
حسین حیدری
نسترن حیدری Department of Animal Biology, Faculty of Biological Science, Kharazmi
شهرام حسامی جانوری تاکسونومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سید ذبیح‌اله حسینی
سید سعید حسینیان یوسفخانی جانوری بیوسیستماتیک گروه علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
محبوبه سادات حسین زاده جانوری بیوسیستماتیک گروه زیست شناسی دانشگاه بیرجند
اباصلت حسین زاده کلاگر
منیر حسین زاده نمین
مهدی حسن شاهیان
ایمان حقیان گیاهی بیوسیستماتیک دانشگاه تربت حیدریه
مریم حقیقی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهنام حمزه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
موج خالقی
حامد خدایاری دانشگاه لرستان
سید اکبر خداپرست گیاهی بیوسیستماتیک دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، گروه گیاهپزشکی
نواز خرازیان گیاهی بیوسیستماتیک گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
محمد خیراندیش گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
احمدرضا خسروی گیاهی بیوسیستماتیک گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
ولی‌اله خلجی پیربلوطی
علی‌رضا خلیل آریا جانوری بیوسیستماتیک استادیار – بیوسیستماتیک جانوری. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ارومیه، ایران
اولیاقلی خلیلی پور جانوری تاکسونومی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
اولیاقلی خلیلی پور خوزستان- خرمشهر- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
سالار درافشان
جمشید درویش
مصطفی درویش نیا دانشگاه لرستان
بهنام دقوقی
محمد مهدی دهشیری تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک 2، طبقه 9، اداره کل انتصابات دانشگاه
سعید دوازده امامی مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
محمود ذکایی
بهزاد ذولفقاری
هما رجایی
محمدعلی رجامند
خسرو رجبی زاده جانوری بیوسیستماتیک دانشگاه شیراز (مورد تردید است)
حسن رجبی مهام
فاتح رحیمی
مهدی رحیم ملک دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر دانشگاه اصفهان
احسان رخشانی جانوری بیوسیستماتیک گروه گیاهپزشکی دانشگاه زابل
آزاد رستگار گیاهی تاکسونومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان ،سنندج، ایران
اسکندر رستگار پویانی جانوری بیوسیستماتیک گروه زیست شناسی, دانشکده علوم, دانشگاه سبزوار, ایران
حمیدرضا رضایی
محمد رضایی تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، کوی حافظ پژوهشگاه رویان
مریم رضایی جانوری تاکسونومی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فرخنده رضانژاد
مسعود رنجبر دانشگاه
حبیب زارع نوشهر، خیابان بهار آزادی، ایستگاه تحقیقات و باغ گیاهشناسی نوشهر
بهروز زارعی دارکی گیاهی بیوسیستماتیک عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا زرگران دانشگاه ارومیه
فاطمه زرین کمر
عباسعلی زمانی جانوری بیوسیستماتیک دانشگاه رازی- دانشکده کشاورزی
علیرضا زمانی جانوری تاکسونومی Zoological Museum, Biodiversity Unit FI-20014 University of Turku Finland
علیرضا ساری
روح اله سیاه سروی جانوری بیوسیستماتیک دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا سبزعلیان دستجردی
علی ستاریان دانشگاه گنبد کاووس
سید ابراهیم سجادی جزی
بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی
حجت اله سعیدی دانشگاه اصفهان
شهریار سعیدی مهرورز
فاطمه سفیدکن
ندا سلطانی
علی سلطان‌پور
سمیه سلیمی
ابراهیم سلیمان نژادیان جانوری بیوسیستماتیک بازنشسته
یاسمن سلمکی دانشگاه تهران
علی سنبلی
ناصر سنچولی جانوری بیوسیستماتیک گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران
محمد سهرابی 2 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
ایمان سوری‌نژاد گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
معصومه شایان مهر ساری، میدان خزر، کیلومتر 9 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علیرضا شایسته فر
رضا شیخ اکبری مهر گیاهی بیوسیستماتیک استان قم، قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، رضا شیخ اکبری مهر
سعید شیرزادیان
مجید شریفی تهرانی گیاهی بیوسیستماتیک شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
فریبا شریف‌نیا
بهرام شریف نبی دانشگاه صنعتی اصفهان
اصغر شیروانی جانوری تاکسونومی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سپیده شفائی دانشگاه فردوسی مشهد
سهیلا شفیعی جانوری بیوسیستماتیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
آرش شکوری
یلدا شکوهی‌نیا گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
سیروس صابر آملی مازندران، نور، 3 کیلومتری محور چمستان به نور، ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع چمستان
صابر صادقی
ناصر صباغ نیا گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، تبریز، ایران
علیرضا صبوری
عاطفه صبوری سیاهگورابی
کیوان صفی خانی گیاهی بیوسیستماتیک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
محمود ضعیفی
علی اصغر طالبی
مجید طالبی
فاطمه طباطبایی یزدی
دوستمراد ظفری گیاهی بیوسیستماتیک دانشگاه بوعلی سینا همدان
هلن عالی پناه تهران – بزرگراه چمران – خیابان یمن – پلاک 1 و 2 – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور – بخش تحقیقات رده بندی حشرات –
روح الله عباسی جانوری بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان
سعید عباسی دانشگاه رازی کرمانشاه
شبنم عباسی گیاهی بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان-دانشکده علوم-گروه زیست شناسی
مهرداد عباسی
کیوان عباسی رنجبر جانوری بیوسیستماتیک عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
رضا عرفانزاده دانشگاه تربیت مدرس
مجید عسکری سیاهویی جانوری بیوسیستماتیک رئیس بخش تحقیقات گیاهپزشکی
یونس عصری آزادراه تهران-کرج، آزادشهر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
یونس عصری گیاهی بیوسیستماتیک، گیاهی تاکسونومی بخش گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
فریده عطار گیاهی بیوسیستماتیک گروه زیست شناسی گیاهی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران
منصور علی‌آبادیان
محمد صادق علوی یگانه گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
ریحانه عموآقایی
هانیه غفاری جانوری تاکسونومی دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست
علی غلامحسینی جانوری بیوسیستماتیک دانشگاه شیراز- چهار راه ادبیات- بخش زیست شناسی
علی غلامی فرد جانوری بیوسیستماتیک دانشگاه لرستان
رحیم غیورفر جانوری بیوسیستماتیک عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور-تهران-ایران
زهرا فاضلی عطار
حسین فتح پور
بهزاد فتحی نیا جانوری بیوسیستماتیک تخصص: دوزیست و خزندگان دانشگاه یاسوج
فاطمه فدائی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
آزیتا فراشی
سمیرا فراهانی هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور-تهران
مرضیه بیگم فقیر گیاهی بیوسیستماتیک گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه گیلان،رشت
لیدا فکرت جانوری تاکسونومی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید فلاح زاده گروه حشره شناسی کشاورزی واحد جهرم
شهرام فلامرزی هیات علمی موسسه تحقیقات جهاد کشاورزی
سید مجید قادریان گیاهی بیوسیستماتیک گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان
احمد قارزی جانوری بیوسیستماتیک دانشگاه رازی کرمانشاه گروه بیوسیستماتیک
سید احمد قاسمی جانوری بیوسیستماتیک گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
نصراله قاسمی دهکردی
لی لی قائم مقامی
معصومه قبادنژاد گیاهی بیوسیستماتیک سازمان پژوهش ‌های علمی و صنعتی ایران
احمد قرایی
اردوان قربانی گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
رسول قربانی عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
علیرضا قنادی
مهدی قنبری فردی جانوری بیوسیستماتیک، جانوری تاکسونومی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسن قهاری عضو هیئت علمی دانشگاه
فرخ قهرمانی‌نژاد دانشگاه
یوبرت قوستا دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی- گروه گیاهپزشکی
محمد کابلی دانشگاه تهران
فرزانه کازرانی جانوری بیوسیستماتیک بخش حفاظت و حمایت، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
شهروز کاظمی
شاهرخ کاظم‌پور اوصالو دانشگاه تربیت مدرس
اصغر کامرانی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد تهران ایران
رسول کرمیانی عضو هیات علمی دانشگاه رازی
مریم کشاورزی گیاهی بیوسیستماتیک گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، ونک؛ تهران
حدیثه کشیری گرگان، میدان بسیج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابغ طبیعی، دانشکده شیلات و محیط زیست
صدیقه کلیچ
حامد کلنگی میاندره گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
محمدرضا کنعانی گروه زیست شناسی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
یزدان کیوانی جانوری بیوسیستماتیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی
سعید کیوان شکوه
محمد حسین گرجیان عربی جانوری بیوسیستماتیک دانشگاه مازندران-مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر
سید مسعود مجدزاده جانوری تاکسونومی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
احمدرضا محرابیان دانشگاه شهید بهشتی-استادیار
امیر محمدی
سعید محمدی
عباس محمدی خرم آبادی گیاهی بیوسیستماتیک گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، داراب، ایران.
سعید محمدزاده نمین گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
احمد محمودی
مجید محمودی
محمد محمودی گیاهی بیوسیستماتیک موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین مدنی
ایوب مرادی گیاهی تاکسونومی کارشناس پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
مجید مرادمند دانشگاه اصفهان
سید منصور میرتاج الدینی کرمان: انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی
امید میرشمسی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید میر محمد صادقی
سیدعلی نقی میرمویدی دانشگاه رازی کرمانشاه
ولی اله مظفریان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
سید محمد معصومی
فرشید معماریانی گیاهی بیوسیستماتیک، گیاهی تاکسونومی گروه گیاه شناسی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه معین گیاهی بیوسیستماتیک دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان
رضا ملک زاده
کامبیز مینایی استاد، دانشگاه شیراز
علیرضا منفرد هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه دولتی یاسوج
محمد جواد مهدی پور مقدم
ایرج مهرگان گیاهی بیوسیستماتیک گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
محمد مهرنیا مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
حمید موذنی گیاهی بیوسیستماتیک، گیاهی تاکسونومی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا نادری استادیار دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان
سعید نادری جانوری بیوسیستماتیک دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، گروه محیط زیست
مرتضی نادری گروه محیط زیست دانشگاه اراک
فاطمه ناصرنخعی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز ایران
احمد ندیمی جانوری تاکسونومی گرگان- میدان بسیج- گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
منوچهر نصری عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان
بهرام نصر اصفهانی
هوشنگ نصرتی
باقر نظامی بلوچی گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محیط زیست، کرج، ایران
مصطفی نعمتی پیکانی
علیرضا نقی‌نژاد دانشگاه مازندران
کاظم نگارش گیاهی تاکسونومی گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران
جاماسب نوذری دانشگاه تهران
میترا نوری
مریم نوروزی
مصطفی نوروزی گیاهی تاکسونومی جلبک شناس دانشگاه الزهرا
مهرنوش نوروزی جانوری بیوسیستماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
محمدرضا نوروزفشخامی جانوری بیوسیستماتیک موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
ایرج هاشم‌زاده سقرلو
سید علی اکبر هدایتی
جمیل واعظی گیاهی بیوسیستماتیک دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی یوسفی عضو هیات علمی/ گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حامد یوسف‌زاده
غلام‌حسن ویس‌کرمی گیاهی تاکسونومی سازمان آموزش و پرورش
طاهره ولدبیگی