دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تشخیص ویژگی‌های متمایزکنندۀ جنس .Rubus L در ایران با استفاده از الگوریتم‌های انتخاب ویژگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

10.22108/tbj.2019.111973.1072

محمد جواد شیخ زاده؛ حامد کوهستانی؛ راضیه کسلخه؛ علی ستاریان


2. بررسی فلوریستیک منطقۀ شبلیز و شورم در استان کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22108/tbj.2020.102579.1014

مهری راستگو سی سخت؛ عزیزاله جعفری


3. بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی توده‌های با منشا ایرانی و خارجی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) در شرایط کشت در مزرعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22108/tbj.2020.125217.1125

رقیه فتحی؛ مهدی محب الدینی؛ اسماعیل چمنی


4. معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان منطقه‌ی‏ حفاظت‌شده‎‏ی کوه خامین در استان کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

10.22108/tbj.2020.102526.1012

عزیزاله جعفری؛ مدینه پای‏‏ پوزان