معرفی مقدماتی گیاهان آوندی رودخانۀ زاینده‌‌رود
1. معرفی مقدماتی گیاهان آوندی رودخانۀ زاینده‌‌رود

سمیه محقق طباطبایی؛ سعید افشارزاده؛ شبنم عباسی

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.125434.1129

چکیده
  رودخانه‌‌ها در جایگاه بخشی از گنجینه‌‌های ملی و طبیعی کشور با در بر داشتن تنوعی از موجودات زنده از اهمیت به‌‌سزایی برخوردارند. به‌‌منظور بررسی و معرفی فلور رودخانۀ زاینده‌‌رود، طی چند سال از ماکروفیت‌‌های ...  بیشتر
بررسی فلوریستیک منطقۀ شبلیز و شورم در استان کهگیلویه و بویراحمد
2. بررسی فلوریستیک منطقۀ شبلیز و شورم در استان کهگیلویه و بویراحمد

مهری راستگو سی سخت؛ عزیزالله جعفری کوخدان

دوره 12، شماره 42 ، بهار 1399، ، صفحه 11-38

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.102579.1014

چکیده
  در این پژوهش، فلور منطقۀ شبلیز و شورم با مساحتی حدود 12000 هکتار، در محدودۀ ارتفاعی 1300 تا 3100 متر از سطح دریا و موقعیت جغرافیایی '48°50 تا '13°51 درجۀ طول شرقی نصف‌النهار گرینویچ و '59°30 تا '16°31 درجۀ عرض شمالی ...  بیشتر
بررسی فلوریستیک منطقۀ افوس (شهرستان بوئین میان‌‌دشت، استان اصفهان)
3. بررسی فلوریستیک منطقۀ افوس (شهرستان بوئین میان‌‌دشت، استان اصفهان)

فاطمه شیروانی شاه عنایتی؛ سعید افشارزاده؛ شبنم عباسی

دوره 12، شماره 42 ، بهار 1399، ، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.125435.1130

چکیده
  چکیده منطقۀ افوس با مساحت 1146 هکتار در 10 کیلومتری شهرستان بوئین میان‌‌دشت (استان اصفهان) بین عرض‌‌های جغرافیایی '05°33 و '58°33 شمالی و طول‌‌های جغرافیایی '02°50 و '09°50 شرقی قرار گرفته است. هدف از انجام ...  بیشتر
بررسی ریخت‌‌شناسی و تشریحی اندام‌‌های رویشی و ریزریخت‌‌شناسی دانه در برخی گونه‌‌های تیرۀ پنیرک
4. بررسی ریخت‌‌شناسی و تشریحی اندام‌‌های رویشی و ریزریخت‌‌شناسی دانه در برخی گونه‌‌های تیرۀ پنیرک

رحمت پور؛ زهره کریمی؛ سهیلا کر

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1398، ، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.123536.1115

چکیده
  تیرۀ پنیرک یکی از تیره‌‌های مهم گیاهان گلدار است که ازنظر اقتصادی و همچنین ازلحاظ دارویی به آن توجه شده ‌‌است. در پژوهش حاضر تعداد 96 صفت کمی و کیفی ریختی و تشریحی برگ، دمبرگ، ساقه و دانۀ برخی گونه‌‌های ...  بیشتر
معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان منطقۀ‌ حفاظت‌شدۀکوه خامین در استان کهگیلویه و بویراحمد
5. معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان منطقۀ‌ حفاظت‌شدۀکوه خامین در استان کهگیلویه و بویراحمد

مدینه پای پوزان؛ عزیزالله جعفری کوخدان

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.102526.1012

چکیده
  مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ‌ حفاظت‌شدۀ کوه خامین با وسعتی معادل 25586 هکتار، واقع در ۳۰ کیلومتری شرق شهر گچساران در استان کهگیلویه و‌‌ بویراحمد، با موقعیت جغرافیایی بین ʺ30 ʹ48˚50 تا ʺ30 ʹ03˚51 طول شرقی نصف‌النهار ...  بیشتر
بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی توده‌های با منشأ ایرانی و خارجی مرزۀ تابستانه (Satureja hortensis L) در شرایط کشت در مزرعه
6. بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی توده‌های با منشأ ایرانی و خارجی مرزۀ تابستانه (Satureja hortensis L) در شرایط کشت در مزرعه

رقیه فتحی؛ مهدی محب الدینی؛ اسماعیل چمنی

دوره 11، شماره 40 ، پاییز 1398، ، صفحه 75-90

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.125217.1125

چکیده
  چکیده مرزۀ تابستانه با نام علمی Satureja hortensis L.، متعلق به خانوادۀ نعناعیان است. این گیاه از گیاهان دارویی مهم است که به‌‌صورت زراعی وحشی استفاده می‌شود. در این پژوهش، 20 تودۀ مرزۀ تابستانه از مناطق مختلف ...  بیشتر
مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ گوینیک در استان خراسان شمالی
7. مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ گوینیک در استان خراسان شمالی

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ محمد عابدی؛ علی ستاریان؛ میثم حبیبی

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1397، ، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.111059.1067

چکیده
  منطقۀ حفاظت‎شدۀ گوینیک با مساحت 4764 هکتار در استان خراسان شمالی و در شهرستان رازوجرگلان قرار دارد. مطالعۀ حاضر با هدف شناسایی فلور گیاهی منطقۀ حفاظت‎شدۀ گوینیک و تعیین شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی ...  بیشتر
مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ کالمند بهادران، استان یزد
8. مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ کالمند بهادران، استان یزد

علی میرحسینی؛ یونس عصری؛ محمد ابوالقاسمی

دوره 10، شماره 35 ، تابستان 1397، ، صفحه 69-84

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.110237.1061

چکیده
  چکیده در پژوهش حاضر،‌ ترکیب فلوریستیکی منطقۀ حفاظت‌شدۀ کالمند در فاصلة 10 کیلومتری شهرستان مهریز، استان یزد مطالعه شد. به این منظور، در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز سال 1395 از منطقه نمونه‌برداری و ...  بیشتر
نامی جدید در جنس Echinops از تیرۀ مرکبان (Asteraceae) متعلق به ایران
9. نامی جدید در جنس Echinops از تیرۀ مرکبان (Asteraceae) متعلق به ایران

کاظم نگارش

دوره 10، شماره 34 ، بهار 1397، ، صفحه 1-6

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.113534.1077

چکیده
  چکیده جنس Echinops ازجمله تاکسون‌های بزرگ تیرۀ Asteraceae در ایران است که تقریباً در تمام نقاط کشور پراکنش دارد. بیشتر گونه‌های این جنس انحصاری ایران‌اند و صرفاً در محدوده‌ای کوچک حضور دارند. این جنس با داشتن ...  بیشتر
ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده‌های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت‌های ریخت‌شناسی و بررسی ساختار روزنه‌ای آنها
10. ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده‌های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت‌های ریخت‌شناسی و بررسی ساختار روزنه‌ای آنها

ملیحه عرفانی؛ مهدی محب الدینی؛ علیرضا قنبری؛ ناصر صباغ نیا

دوره 10، شماره 34 ، بهار 1397، ، صفحه 7-18

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.105945.1035

چکیده
  چکیده گیاه ترشک (Rumex spp.) از‌جمله گیاهان باارزش دارویی و دارای حدود 200 گونه است که در بیشتر نقاط دنیا پراکندگی دارند. ایران یکی از نقاط پراکنش این گیاه محسوب می‌شود و 23 گونه از این جنس از نواحی مختلف ایران ...  بیشتر
مطالعۀ فلور و تنوع جلبک‌های فیتوپلانکتونی سد یامچی، استان اردبیل
11. مطالعۀ فلور و تنوع جلبک‌های فیتوپلانکتونی سد یامچی، استان اردبیل

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ زهره رمضان پور؛ جاوید ایمانپور نمین

دوره 10، شماره 34 ، بهار 1397، ، صفحه 39-52

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.108541.1053

چکیده
  چکیده فیتوپلانکتون‌ها تولیدکنندگان اولیه در اکوسیستم‌های آبی و بخشی از پایۀ شبکه‌های غذایی‌اند. سد یامچی روی رودخانۀ بالیخلو (شمال‌غرب ایران) ساخته شده است؛ با‌توجه‌به اینکه تاکنون مطالعه‌ای دربارۀ ...  بیشتر
مطالعۀ ترکیب فلوریستیکی، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان سه منطقه از شهرستان ابهر در جنوب‌شرق استان زنجان
12. مطالعۀ ترکیب فلوریستیکی، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان سه منطقه از شهرستان ابهر در جنوب‌شرق استان زنجان

مهناز وفادار؛ زهره طغرانگار؛ اصغر زمانی

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1396، ، صفحه 71-102

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.109855.1057

چکیده
  چکیده شهرستان ابهر با وسعتی برابر 3362 کیلومترمربع در فاصلۀ 90 کیلومتری جنوب‌شرق زنجان و 230 کیلومتری غرب تهران واقع شده است. ارتفاع این شهرستان از سطح دریا 1540 متر، میانگین بارندگی سالیانه 5/323 میلی‌متر و ...  بیشتر
مطالعۀ پراکنش گونه‌های گون (Astragalus L) در استان لرستان
13. مطالعۀ پراکنش گونه‌های گون (Astragalus L) در استان لرستان

محمد مهرنیا؛ علی اصغر معصومی

دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1396، ، صفحه 65-78

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.102162.1008

چکیده
  چکیده جنس گون (Astragalus) بیشترین تعداد گونۀ گیاهی را در ایران دارد. به‌منظور مطالعۀ پوشش گیاهی استان لرستان، مجموعه‌ای از گونه‌های گون‌ استان طی سال‌های 1378 (2001) تا 1391 (2013) جمع‌آوری و شناسایی شد. نتایج مطالعۀ ...  بیشتر
یادداشت تاکسونومیکی بر جنس Alopecurus (Poaceae) در ایران
14. یادداشت تاکسونومیکی بر جنس Alopecurus (Poaceae) در ایران

محمد امینی راد

دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1396، ، صفحه 79-96

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.109963.1059

چکیده
  در زمینۀ تعیین نام و شناسایی گونه‌های ایرانی جنس Alopecurus شک و تردید وجود دارد؛ ازاین‌رو، در پژوهش حاضر جنس یادشده بازنگری شد. تا‌به‌حال تعداد 12 گونه و 3 زیرگونه از ایران گزارش شده‌اند که در پژوهش حاضر، ...  بیشتر
بررسی فلوریستیکی رویشگاه زربین (Cupressus sempervirens L.) فیروزآباد، استان فارس
15. بررسی فلوریستیکی رویشگاه زربین (Cupressus sempervirens L.) فیروزآباد، استان فارس

عین الله بحرانی فرد؛ مهدی یوسفی؛ احمد رضا خسروی

دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1396، ، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.107476.1044

چکیده
  رویشگاه زربین واقع در فیروزآباد استان فارس یکی از ذخیره‌گاه‌های باارزش درخت زربین (Cupressus sempervirens L.)در ایران است. بارندگی سالانۀ این رویشگاه 8/434 میلی‌متر و متوسط دمای سالانۀآن 6/20 درجۀ سانتی‌گراد است. ...  بیشتر
تنوع گیاهی منطقۀ شکارممنوع سربند (دیباج، استان سمنان)
16. تنوع گیاهی منطقۀ شکارممنوع سربند (دیباج، استان سمنان)

عالمه بردسیری؛ رضا نادری علمداردهی؛ عاطفه امیراحمدی

دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.105253.1029

چکیده
  در پژوهش حاضر، فلور منطقۀ سربند دیباج بررسی شده است. منطقۀ شکارممنوع سربند با مساحت تقریبی 4 هزار هکتار و گسترۀ ارتفاعی 2000 تا 3650 متر در 12 کیلومتری شمال‌شرقی شهر دیباج (52 کیلومتری شمال دامغان، استان سمنان) ...  بیشتر
یادداشتی تاکسونومیکی بر گونه‏های Silene marschallii و S. tenella از بخش Lasiostemones (Caryophyllaceae) در ایران
17. یادداشتی تاکسونومیکی بر گونه‏های Silene marschallii و S. tenella از بخش Lasiostemones (Caryophyllaceae) در ایران

عباس قلی پور

دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1396، ، صفحه 77-86

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.108231.1049

چکیده
  رده‏بندی و نام‌گذاری علمی گونه‏های جنس Silene در ایران با مشکلات بسیاری مواجه است. در پژوهش حاضر، نام‏های علمی نمونه‏های مربوط به دو گونۀ Silene marschallii و S. tenella از بخش Lasiostemones با بررسی جامع نمونه‏های ...  بیشتر
مطالعه فلوریستیک کوه چال‌کبود شهرستان الشتر، استان لرستان
18. مطالعه فلوریستیک کوه چال‌کبود شهرستان الشتر، استان لرستان

یونس عصری؛ محبوبه حسنوند؛ محمد مهرنیا

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1395، ، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.21537

چکیده
  در پژوهش حاضر، ترکیب فلوریستیکی کوه چال کبود در فاصله 20 کیلومتری شمال شهرستان الشتر، استان لرستان مطالعه شد. به این منظور، در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز سال 1394 تعداد 178 گونه گیاهی از 40 تیره و 134 جنس ...  بیشتر
بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه زریوار، مریوان، کردستان
19. بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه زریوار، مریوان، کردستان

محمد عارف تبد؛ نسترن جلیلیان؛ حسین معروفی

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1395، ، صفحه 69-102

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.21538

چکیده
  منطقه زریوار با مساحت 12000 کیلومترمربع در 3 کیلومتری شمال‌غربی شهرستان مریوان در استان کردستان واقع شده است. این منطقه با متوسط بارش سالانه 980 میلی‌متر، بهره‌مندی از جریان‌های مرطوب مدیترانه‌ای و استقرار ...  بیشتر
معرفی فلور، شکل‏ زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه‏های انجیلی (مطالعه موردی: منطقه ایزده نور)
20. معرفی فلور، شکل‏ زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه‏های انجیلی (مطالعه موردی: منطقه ایزده نور)

سونا آخوندنژاد؛ یونس عصری؛ طاهر خاکپور مقدم

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1395، ، صفحه 103-120

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.21539

چکیده
  رویشگاه‏های پست هیرکانی، لکه‏های بازمانده (رلیک) جنگل‏های خزان‏شونده ناحیه اروپا - سیبری در سه استان شمالی کشور هستند. جنگل جلگه‏ای ایزده نور به وسعت 3123 هکتار یکی از این لکه‏های بزرگ است. با ...  بیشتر
بررسی فلور منطقه حفاظت شده بیستون
21. بررسی فلور منطقه حفاظت شده بیستون

بهنام حمزه

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1395، ، صفحه 25-50

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.21536

چکیده
  منطقه حفاظت‌شده بیستون به مساحت 82100 هکتار در بخشی کوهستانی شامل پناهگاه حیات وحش به مساحت 31250 هکتار و منطقه حفاظت‌شده به مساحت 50850 هکتار در رشته‌کوه‌های زاگرس، میانه ضلع غربی ایران، استان کرمانشاه ...  بیشتر
بررسی بخشی از فلور منطقه رَمین و بِریس در چابهار، استان سیستان و بلوچستان
22. بررسی بخشی از فلور منطقه رَمین و بِریس در چابهار، استان سیستان و بلوچستان

فاطمه غفران؛ مهدی یوسفی؛ مریم حائری نسب؛ سمیه سلیمی

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.21343

چکیده
  در پژوهش حاضر بخشی از فلور منطقه بِریس و رَمین در حوزه چابهار (جنوب‌شرقی بلوچستان) با مساحت حدود ۱۷۱۵۵ هکتار، ارتفاع 10 متر از سطح دریا و متوسط بارندگی سالانه 7/124 میلی‌متر مطالعه شد. نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری ...  بیشتر
بررسی فلور کوه خرگوشان، استان لرستان
23. بررسی فلور کوه خرگوشان، استان لرستان

محمد مهدی دهشیری

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1395، ، صفحه 53-68

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.20986

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی گیاهان و معرفی فلور، تعیین شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کوه خرگوشان انجام گرفت. این کوه، با مساحت 6000 هکتار، در شرق شهرستان پلدختر و جنوب‌غربی شهرستان خرم‌آباد واقع ...  بیشتر
مطالعه فلور منطقه هنزاکوه از منطقه حفاظت‌شده بهرآسمان، جنوب‌شرقی ایران
24. مطالعه فلور منطقه هنزاکوه از منطقه حفاظت‌شده بهرآسمان، جنوب‌شرقی ایران

مریم پاینده؛ فیروزه بردبار؛ سیدمنصور میرتاج‌الدینی

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1395، ، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.21246

چکیده
  در پژوهش حاضر فلور و پوشش گیاهی بخشی از منطقه حفاظت‌شده بهرآسمان از ارتفاعات جنوب‌شرقی ایران مطالعه شد. منطقه هنزاکوه در محدوده دهستان A زمین‌حسین@ تا ارتفاعات هنزاکوه در شمال شهر جیرفت، استان کرمان ...  بیشتر
کاربرد روش ترکیب گونه‌های معرف در طبقه‌بندی پوشش گیاهی
25. کاربرد روش ترکیب گونه‌های معرف در طبقه‌بندی پوشش گیاهی

حامد اسدی؛ امید اسماعیل‌زاده؛ سید محسن حسینی؛ یونس عصری؛ حبیب زارع

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1395، ، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.20984

چکیده
  پژوهش حاضر در نظر دارد کاربرد روش ترکیب گونه‌های معرف را در طبقه‌بندی بانک‌های اطلاعاتی پوشش گیاهی بزرگ بررسی کند. برای این منظور، از بانک اطلاعاتی پوشش گیاهی شمشاد در استان‌های گلستان و مازندران ...  بیشتر