بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی اکوتیپ‌های 3 گونه ختمی (Alcea koelzii, A. arbelensis, A. aucheri) تحت شرایط رویشی متفاوت
1. بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی اکوتیپ‌های 3 گونه ختمی (Alcea koelzii, A. arbelensis, A. aucheri) تحت شرایط رویشی متفاوت

کرامت الله سعیدی؛ سیده زهره آزاده قهفرخی؛ زهرا لری گوئینی؛ محمود کیانی؛ اصغر شاهرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2021.124421.1121

چکیده
  گونه‌های مختلف جنسAlcea L. پراکنش وسیعی در مناطق مختلف ایران دارند. در این تحقیق صفت‌های ماکرو‌مورفولوژی مثل خصوصیات برگ، گل و ارتفاع گیاه و صفت‌های میکرو‌مورفولوژی برگ از قبیل روزنه و کرک در اکوتیپ‌های ...  بیشتر
مطالعۀ موقعیت تاکسونومیک گونۀ Medicago sinskiae: شواهدی از اطلاعات ریخت‌‌شناسی و مولکولی
2. مطالعۀ موقعیت تاکسونومیک گونۀ Medicago sinskiae: شواهدی از اطلاعات ریخت‌‌شناسی و مولکولی

راحله زارعی؛ ارنست اسمال؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان

دوره 12، شماره 44 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.125443.1132

چکیده
  براساس برخی منابع، دربارۀ موقعیت تاکسونومیک گونۀ Medicago sinskiaeتردید وجود دارد. هدف از این پژوهش، مشخص‌‌کردن موقعیت این گونه در کمپلکس گونه‌‌ای M. rigidulaشامل M. sinskiae، M. constrictaوM. rigidula s.l. (ازجمله M. rigiduloides) بود. ...  بیشتر
معرفی مقدماتی گیاهان آوندی رودخانۀ زاینده‌‌رود
3. معرفی مقدماتی گیاهان آوندی رودخانۀ زاینده‌‌رود

سمیه محقق طباطبایی؛ سعید افشارزاده؛ شبنم عباسی

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.125434.1129

چکیده
  رودخانه‌‌ها در جایگاه بخشی از گنجینه‌‌های ملی و طبیعی کشور با در بر داشتن تنوعی از موجودات زنده از اهمیت به‌‌سزایی برخوردارند. به‌‌منظور بررسی و معرفی فلور رودخانۀ زاینده‌‌رود، طی چند سال از ماکروفیت‌‌های ...  بیشتر
طراحی پایگاه اطلاعاتی مولکولی محلی برای تسهیل شناسایی زیستگاههای گونه‌‌های پستانداران شاخص در ایران
4. طراحی پایگاه اطلاعاتی مولکولی محلی برای تسهیل شناسایی زیستگاههای گونه‌‌های پستانداران شاخص در ایران

بهاره زاهدیان؛ فراهم احمدزاده؛ اصغر عبدلی؛ محمد جاویدکار

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1399، ، صفحه 17-28

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.125190.1124

چکیده
  شناسایی و حفاظت از زیستگاهها در راستای حفاظت از حیات وحش امری ضروری است. شناسایی زیستگاههای برخی از گونه‌‌ها نظیر برخی پستانداران که تراکم جمعیت کمی در طبیعت دارند، نیازمند به‌‌کارگیری تکنیکی کاربردی ...  بیشتر
مطالعۀ ساختار جمجمه در بزمجۀ بیابانی Varanus griseus (Daudin, 1803) (Sauria: Varanidae)
5. مطالعۀ ساختار جمجمه در بزمجۀ بیابانی Varanus griseus (Daudin, 1803) (Sauria: Varanidae)

نرگس قنبری نیا؛ نصراله رستگارپویانی؛ رسول کرمیانی

دوره 11، شماره 40 ، پاییز 1398، ، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.123740.1117

چکیده
  سوسماران مانیتور (بزمجه‌‌ها) از خانوادۀ وارانیده، گروهی اجدادی از خزندگان آنگویمورف و در کنار کروکودیل‌‌ها و پیتون‌‌ها، بزرگ‌‌ترین شکارچیان خونسرد زنده در جهان هستند. مانیتور‌‌ها ساکن آفریقا، ...  بیشتر
ریخت‌‌شناسی مقایسه‌‌ای جمعیت‌‌های گکوی انگشت‌‌برگی ورنر Asaccus elisae (Werner, 1895) در ایران
6. ریخت‌‌شناسی مقایسه‌‌ای جمعیت‌‌های گکوی انگشت‌‌برگی ورنر Asaccus elisae (Werner, 1895) در ایران

کامران کمالی؛ محمد کابلی

دوره 11، شماره 39 ، تابستان 1398، ، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.122436.1112

چکیده
  چکیده جنس Asaccus یکی از ناشناخته‌‌ترین اعضای خانوادۀ Phyllodactylidae است. قدیمی‌‌ترین گونۀ شناخته‌‌شدۀ این جنس گکوی انگشت‌‌برگی ورنر است؛ با وجود این، هنوز اطلاعات اندکی از پراکنش، ویژگی‌‌های تبارشناختی، ...  بیشتر
بررسی تنوع صفت‌های رشدی، میزان اسانس و ویژگی‌های اکولوژیک گونه‌‌های مختلف بابونۀ رومی (Anthemis spp.) در استان کردستان (ایران)
7. بررسی تنوع صفت‌های رشدی، میزان اسانس و ویژگی‌های اکولوژیک گونه‌‌های مختلف بابونۀ رومی (Anthemis spp.) در استان کردستان (ایران)

زینب رشیدی؛ رقیه نجف زاده

دوره 10، شماره 37 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.114429.1081

چکیده
  بابونۀ رومی (Anthemis spp.) 39 گونه گیاه علفی یک‌ساله و چندساله دارد که 15 گونۀ آن انحصاری ایران است. کشور ایران پراکنش خوبی از این گیاه دارویی دارد. در پژوهش حاضر برای نخستین‌بار، ویژگی‌های رشدی، درصد اسانس ...  بیشتر
مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ گوینیک در استان خراسان شمالی
8. مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ گوینیک در استان خراسان شمالی

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ محمد عابدی؛ علی ستاریان؛ میثم حبیبی

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1397، ، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.111059.1067

چکیده
  منطقۀ حفاظت‎شدۀ گوینیک با مساحت 4764 هکتار در استان خراسان شمالی و در شهرستان رازوجرگلان قرار دارد. مطالعۀ حاضر با هدف شناسایی فلور گیاهی منطقۀ حفاظت‎شدۀ گوینیک و تعیین شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی ...  بیشتر
بررسی گرده‌شناسی Carex L. در ایران با تأکید بر سیستماتیک
9. بررسی گرده‌شناسی Carex L. در ایران با تأکید بر سیستماتیک

انسیه پسرکلو؛ احمدرضا محرابیان؛ محمد امینی راد؛ ناهید شفیعی

دوره 10، شماره 35 ، تابستان 1397، ، صفحه 23-42

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.105835.1033

چکیده
  جنس Carex L. با 62 گونه از ۴ زیرجنس و ۳۰ بخشه در ایران شناخته می‌شود. این جنس دارای گروه‌های تاکسونومیکی پیچیدۀ متعددی است که ارزیابی صفت‌های تشخیصی و افتراقی را در آن ضروری می‌کنند. صفت‌های زایشی به‌ویژه ...  بیشتر
مطالعۀ تشریحی جنس Psephellus از تیرۀ مرکبان متعلق به ایران
10. مطالعۀ تشریحی جنس Psephellus از تیرۀ مرکبان متعلق به ایران

محمدرضا پریشانی فروشانی؛ فروغ قنادزاده؛ کاظم نگارش

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.108839.1052

چکیده
  در پژوهش حاضر تشریح برگ و ساقۀ 10 گونه از جنسPsephellus  (تیرۀ مرکبان) متعلق به فلور ایران بررسی شد. پس‌از جمع‌آوری و شناسایی نمونه‌های گیاهی، از برگ و ساقۀ آنها به روش دستی برش عرضی تهیه شد و بهترین برش‌ها ...  بیشتر
مطالعۀ ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و گرده‌شناسی جنس (Thymelaeaceae) Daphne L. در ایران
11. مطالعۀ ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و گرده‌شناسی جنس (Thymelaeaceae) Daphne L. در ایران

حامد خدایاری؛ اکرم فرامرزی؛ نسترن جلیلیان

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1396، ، صفحه 47-64

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.107967.1046

چکیده
  جنس Daphne L. متعلق به خانوادۀ Thymelaeaceae و دارای دست‌کم 70 گونه در جهان و 4 گونه در ایران است. گونه‌های این جنس حاوی ترکیباتی نظیر فلاون، بتولین، سیمارین و ... هستند که آثار ضدسرطانی، ضدالتهاب، ضدنقرس و ضدمیکروبی ...  بیشتر
بررسی فلوریستیکی رویشگاه زربین (Cupressus sempervirens L.) فیروزآباد، استان فارس
12. بررسی فلوریستیکی رویشگاه زربین (Cupressus sempervirens L.) فیروزآباد، استان فارس

عین الله بحرانی فرد؛ مهدی یوسفی؛ احمد رضا خسروی

دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1396، ، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.107476.1044

چکیده
  رویشگاه زربین واقع در فیروزآباد استان فارس یکی از ذخیره‌گاه‌های باارزش درخت زربین (Cupressus sempervirens L.)در ایران است. بارندگی سالانۀ این رویشگاه 8/434 میلی‌متر و متوسط دمای سالانۀآن 6/20 درجۀ سانتی‌گراد است. ...  بیشتر
بررسی فونستیک و تنوع گونه‌ای زنبورهای پارازیتویید گروه‌های Pimpiliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان یزد، ایران
13. بررسی فونستیک و تنوع گونه‌ای زنبورهای پارازیتویید گروه‌های Pimpiliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان یزد، ایران

شیما حبیبی بدرآبادی؛ محمد خیراندیش؛ عباس محمدی خرم آبادی

دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.105845.1034

چکیده
  در پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی تنوع گونه‌ای زنبورهای پارازیتویید گروه‌های Pimpliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در برخی مناطق استان یزد (زارکوئیه، منشاد، بهاباد، دهرت و طوطی‌آباد) طی سال 1394 انجام شد. نمونه‌ها ...  بیشتر
یادداشت تاکسونومیکی بر جنس Alopecurus (Poaceae) در ایران
14. یادداشت تاکسونومیکی بر جنس Alopecurus (Poaceae) در ایران

محمد امینی راد

دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1396، ، صفحه 79-96

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.109963.1059

چکیده
  در زمینۀ تعیین نام و شناسایی گونه‌های ایرانی جنس Alopecurus شک و تردید وجود دارد؛ ازاین‌رو، در پژوهش حاضر جنس یادشده بازنگری شد. تا‌به‌حال تعداد 12 گونه و 3 زیرگونه از ایران گزارش شده‌اند که در پژوهش حاضر، ...  بیشتر
ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی گونۀ Trifolium tomentosum با استفاده از روش CDDP در ایران
15. ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی گونۀ Trifolium tomentosum با استفاده از روش CDDP در ایران

مریم حائری‌نسب

دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1396، ، صفحه 51-64

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.105298.1030

چکیده
  گونۀTrifolium tomentosum L.گیاهی یک‌ساله در ناحیۀ مدیترانه و غرب ناحیۀ ایرانی - تورانی است که در غرب و جنوب‌غرب ایران نیز یافت می‌شود. این گونه به‌علت تحمل زیاد نسبت به خاک‌های شور و غرقابی و مناسب‌بودن برای ...  بیشتر
یادداشتی تاکسونومیکی بر گونه‏های Silene marschallii و S. tenella از بخش Lasiostemones (Caryophyllaceae) در ایران
16. یادداشتی تاکسونومیکی بر گونه‏های Silene marschallii و S. tenella از بخش Lasiostemones (Caryophyllaceae) در ایران

عباس قلی پور

دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1396، ، صفحه 77-86

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.108231.1049

چکیده
  رده‏بندی و نام‌گذاری علمی گونه‏های جنس Silene در ایران با مشکلات بسیاری مواجه است. در پژوهش حاضر، نام‏های علمی نمونه‏های مربوط به دو گونۀ Silene marschallii و S. tenella از بخش Lasiostemones با بررسی جامع نمونه‏های ...  بیشتر
بررسی گرده‌شناسی و ریزریخت‌شناسی سطح اندوکارپ دانۀ دو گونه تنگرس Rhamnus cathartica L. و Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey. از تیرۀ Rhamnaceae در شمال ایران
17. بررسی گرده‌شناسی و ریزریخت‌شناسی سطح اندوکارپ دانۀ دو گونه تنگرس Rhamnus cathartica L. و Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey. از تیرۀ Rhamnaceae در شمال ایران

علی ستاریان؛ سمانه مهدیان؛ میثم حبیبی

دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1396، ، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.101417.1002

چکیده
  در پژوهش حاضر، دوگونۀ Rhamnus pallasiiو catharticaRhamnus از تیرۀ  Rhamnaceaeدر شمال ایران ازنظر ریزریخت‌شناسی سطح دانه و گرده‌شناسی بررسی شدند. ویژگی‌هایی ازجمله محور قطبی (P)، محور استوایی (E) و نسبت طول محور قطبی به ...  بیشتر
الگوهای هموپلازی صفت‌های ریخت‌شناسی در بخشه‌های Acanthoprason و Asteroprason از سردۀ پیاز (Allium L.) در قالب تبارزایی حاصل از توالی هسته‌ای ITS
18. الگوهای هموپلازی صفت‌های ریخت‌شناسی در بخشه‌های Acanthoprason و Asteroprason از سردۀ پیاز (Allium L.) در قالب تبارزایی حاصل از توالی هسته‌ای ITS

آزاده اخوان؛ حجت اله سعیدی

دوره 9، شماره 30 ، بهار 1396، ، صفحه 71-82

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.103811.1023

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، روند تکاملی تعدادی از صفت‌های ریخت‌شناسی گونه‌های بخشه‌های Acanthoprason و Asteroprason متعلق به سردۀ Allium بر اساس توالی‌های هسته‌ای ITS بررسی شد. به این منظور، 33 گونه شامل30 گونۀ درون‌گروه از بخشه‌های ...  بیشتر
مطالعۀ تاکسونومیک زنبورهای گرده‌افشان خانوادۀ Halictidae (Hymenoptera: Apoidea) در شهرستان گرگان
19. مطالعۀ تاکسونومیک زنبورهای گرده‌افشان خانوادۀ Halictidae (Hymenoptera: Apoidea) در شهرستان گرگان

زیبا صفی؛ احمد ندیمی؛ محسن یزدانیان

دوره 9، شماره 30 ، بهار 1396، ، صفحه 51-70

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2017.100564.0

چکیده
  زنبورهای گرده‌افشان دارای نقش حیاتی در بین عوامل انتقال‌دهندۀ گرده برای تولیدمثل گیاهان گل‌دار هستند. خانوادۀ Halictidae،دومین خانوادۀ بزرگ زنبورهای گرده‌افشان دنیاست که در گرده‌افشانی گیاهان مرتعی، ...  بیشتر
بررسی فلور منطقه حفاظت شده بیستون
20. بررسی فلور منطقه حفاظت شده بیستون

بهنام حمزه

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1395، ، صفحه 25-50

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.21536

چکیده
  منطقه حفاظت‌شده بیستون به مساحت 82100 هکتار در بخشی کوهستانی شامل پناهگاه حیات وحش به مساحت 31250 هکتار و منطقه حفاظت‌شده به مساحت 50850 هکتار در رشته‌کوه‌های زاگرس، میانه ضلع غربی ایران، استان کرمانشاه ...  بیشتر
بررسی مقدماتی فون بال‌ریشکداران (Thysanoptera) استان قزوین
21. بررسی مقدماتی فون بال‌ریشکداران (Thysanoptera) استان قزوین

مجید میراب بالو؛ عذری دوستی

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1395، ، صفحه 69-78

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.21245

چکیده
  فون بال‌ریشکداران استان قزوین طی سال‌های 1393-1392 بررسی شد. در این مطالعه، 38 گونه متعلق به 4 خانواده و 20 جنس جمع‌آوری و شناسایی شدند که از این تعداد 27 گونه برای اولین بار از استان قزوین گزارش و در زیر با علامت ...  بیشتر
مطالعه آناتومی گونه‌های Rubus زیرجنس Rubus در ایران
22. مطالعه آناتومی گونه‌های Rubus زیرجنس Rubus در ایران

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان

دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1395، ، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.20978

چکیده
  جنس تمشک، از تیره Rosaceae، حدود 750 گونه در دنیا دارد که هشت گونه و پنج دورگه آن از ایران گزارش شده است. در پژوهش حاضر، صفات تشریحی ساقه، برگچه، دمبرگ، گوشوارک و دمگل در هفت گونه از جنس تمشک Rubus متعلق به زیرجنس ...  بیشتر
تشریح مقایسه‌ای برگ در گونه‌های ایرانی سرده Phlomoides از تیره نعناییان
23. تشریح مقایسه‌ای برگ در گونه‌های ایرانی سرده Phlomoides از تیره نعناییان

زهره سیدی؛ یاسمن سلمکی

دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1395، ، صفحه 71-84

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.20981

چکیده
  سرده Phlomoides یکی از بزرگترین و چالش‌برانگیزترین سرده‌های طایفه Phlomideae است. مطالعه تشریح مقایسه‌ای دمبرگ و پهنک برگ در 17 گونه Phlomoides به نمایندگی از چهار بخشه این سرده در ایران، به منظور تخمین زدن اهمیت صفات ...  بیشتر
توصیف تکمیلی کنه Brevipalpus californicus (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae)
24. توصیف تکمیلی کنه Brevipalpus californicus (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae)

محمد رئیسی اردلی؛ علیرضا هادی‌زاده؛ محمود محمدی شریف؛ حمیدرضا حاجی قنبر

دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1394، ، صفحه 29-38

چکیده
  کنه تارتن دروغین Brevipalpus californicus از خانواده Tenuipalpidae برای نخستین بار از استان مازندران جمع‌آوری و به عنوان گزارش جدید برای فون ایران معرفی می‌شود. این کنه از روی گونه‌های گیاهی توسکای ییلاقی، بید،تمشک ...  بیشتر
مطالعه جنس Digitaria از تیره Poaceae در ایران
25. مطالعه جنس Digitaria از تیره Poaceae در ایران

محمد امینی‌ راد

دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1394، ، صفحه 39-50

چکیده
  در مطالعه حاضر، آرایه‌های جنس Digitaria در ایران بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، D. ciliaris، D. ischaemum، D. nodosa، D. sabulosa، D. sanguinalis به همراه D. violascens که نخستین گزارش از این گونه از ایران است، رویش آنها در ایران تأیید ...  بیشتر