اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 525
تعداد پذیرش 303
تعداد عدم پذیرش 169

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 316
تعداد مشاهده مقاله 164023
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 157760
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 1097 روز
درصد پذیرش 58 %