دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، پاییز 1397 
1. فلور، پراکنش جغرافیایی و گروه‌های کارکردی گیاهان در محدوده معدن مس سونگون استان آذربایجان شرقی

صفحه 1-14

10.22108/tbj.2019.110583.1063

جمشید قربانی؛ آرزو علیزاده؛ جواد معتمدی؛ قربان وهاب زاده؛ نادر مظاهری؛ رضا ناصح؛ عصمت اسمعیل زاده