دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1394 
8. مطالعه فلور منطقه رأس‌کوه شهرستان بافت، استان کرمان

صفحه 85-94

لیلا ملک‌پورزاده؛ سید منصور میرتاج‌الدینی؛ وحیده ناظری