دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، تابستان 1392 
4. بررسی گیاهان زیستگاه‌های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران

صفحه 25-36

سمانه توکلی؛ حمید اجتهادی؛ طیبه امینی اشکوری؛ شانا وثوق رضوی


5. تنوع زیستی جمعیت دیاتومه رودخانه ماسوله‌ گیلان، ایران

صفحه 37-48

زهره رمضانپور؛ مسلم شریفی‌نیا؛ جاوید ایمانپور نمین


6. مطالعه تشریحی برگ و ساقه گونه‌های جنس Ornithogalum از تیره Hyacinthaceae در ایران

صفحه 49-66

طاهر نژادستاری؛ سید محمد مهدی حمدی؛ فاطمه حیدریان؛ مصطفی اسدی