دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تابستان 1391 
3. مطالعات آناتومی برگ در تیره Typhaceae در ایران

صفحه 13-22

سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ علیرضا ایرانبخش؛ مریم ملک‌لو؛ مصطفی عبادی


5. مطالعه ریخت‌شناسی و ریزریخت‌شناسی در بخش Caninae، زیربخش Caninae، Rosa canina L.

صفحه 33-46

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد ضعیفی‌زاده؛ بهنام حمزه‌ای؛ محمد حسن عصاره


6. مطالعه و معرفی فلور منطقه حفاظت‌شده مانشت و قلارنگ در استان ایلام

صفحه 47-60

حمید درویش‌نیا؛ مهدی دهقانی کاظمی؛ امیر حسین فرقانی؛ امیر ارسلان کاویانی فرد


8. گیاهان دارویی‌ استان‌ کرمانشاه‌

صفحه 69-78

مصطفی نعمتی پیکانی؛ نسترن جلیلیان