دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، تابستان 1390 
2. مطالعه فلوریستیک و جغرافیای گیاهی منطقه نیمه‌آلپی کرسنک شهرکرد

صفحه 1-10

جهانبخش پای‌رنج؛ عطااله ابراهیمی؛ فرج‌اله ترنیان؛ محمد حسن‌زاده


4. تنوع ریختی روزنه، سلول‌های همراه و کرک‌های پوششی برگ شاه بلوط اروپایی (Castanea sativa Mill.) در اکوسیستم خزری

صفحه 23-32

مسلم اکبری نیا؛ مهرداد زرافشار؛ علی ستاریان؛ فریبا بابایی سوستانی؛ احسان قنبری؛ ایمان چاپلاق پریدری