دو گزارش جدید از خانواده گل سرخ برای فلور ایران Potentilla radiata Lehm. و Potentilla balansae Soják

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران

2 هرباریوم مرکزی، بخش گیاه‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران

3 گروه گیاه‌شناسی، موزه علوم طبیعی، پراگ، جمهوری چک

چکیده

گونه‌های Potentilla balansae Soják و Potentilla radiata Lehm. برای اولین بار از شمال و شمال شرق ایران گزارش می‌شوند. گونه P. balansae، با گونه‌های P. anatolica و P. umbrosa قرابت دارد، اما به خاطر صفاتی، مانند: گلبرگ‌های کوچکتر، معدود بودن دندانه‌های برگچه‌ها و برگ‌های تقریباً شانه‌ای از دو گونه نام برده تفکیک می‌شود. گونه P. radiata در اصل تاکسونی هیبرید (P. argentea × P. thuringiaca) است. شکل‌های مربوط به این گزارش‌های جدید همراه با جزییات قطعات رویشی و زایشی (توسط میکروسکوپ دیجیتالی)، تصاویر فرا‌ساختاری کرک (با استفاده از (SEM و نیز نقشه پراکنش ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Potentilla radiata Lehm. and Potentilla balansae Sojak. two new record species for the Flora of Iran

نویسندگان [English]

  • Marzieh Beygom Faghir 1
  • Farideh Attar 2
  • Jiri Sojak 3
1 Central Herbarium of Tehran University, School of Biology, University College of Science Tehran, Iran
2 Central Herbarium of Tehran University, School of Biology, University College of Science Tehran, Iran
3 Department of Botany, The National Museum in Prague,Czech Republic
چکیده [English]

For the first time, Potentilla balansae Sojak. and Potentilla radiata Lehm. are reported from north and northeast of Iran. Potentilla balansae Pesmen is akin to P. anatolica and P. umbrosa but differs from both in its smaller petals, fewer tooted leaflets and usually subpinnate leaves. Potentilla radiata Lehm., is a hybrid species in origin, (P. argentea × P. thuringiaca ). The photographs of these new species in addition to with detail study of different parts) taken by digital microscope( indumentumultra structure (photographed by scanning electron microscopy (SEM)) and distribution maps are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Record
  • Potentilla
  • Flora of Iran
  • Rosaceae

Davis, P. H. (1942) Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 4: 41-68. Edinburgh University Press. Edinburgh.

Eriksson, T., Donoghue, M. J. and Hibbs, M. S. (1998) Phylogenetic analysis of Potentilla using DNA sequences of nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) and its implications for the classification of Rosoideae (Rosaceae). Plant Systematic and Evolution 211: 155-179.

Ertter, B. and Attar, F. (2007) Changes to Potentilla s.l. (Rosaceae) in “Flora Iranica”. Rostaniha 7: 299-314.

Ghahreman, A. and Attar, F. (1999) Biodiversity of Plant Species in Iran, Tehran University Publication, Tehran.

Guillén, A., Rico, E. and Castroviejo, S. (2005) Reproductive biology of the Iberian species of Potentilla L. (Rosaceae). Anales Del Jardín Botánico de Madrid 62(1): 9-21.

Khatamsaz, M. (1993) Flora of Iran. Rosaceae. Research Institute of Forests and Rangeland 6: 88-140.

Schiman-Czeika, H. (1969) Potentilla (Rosaceae) Flora Iranica (ed. Rechinger K. H.). 66/30. 4: 78-114.

Shishkin, B. K. and Yuzepchuk, S. V. (1941) Flora of USSR. Vol. 10. Chief editor Academician. Komorov.

Soják, J. (2008) Notes on Potentilla XXI. A new division of the tribe Potentilleae (Rosaceae) and notes on generic delimitations. Botanische Jahrbücher für Systematik 127: 349-358.

Soják, J. (2009) Potentilla L. (Rosaceae) in the former USSR: Second part: Comments Note on Potentilla XXIV. Feddes Repertorium. Weinheim 3-4:185-217.