ریز ریخت‌شناسی و اولین گزارش از حضور گونه Persicaria hydropiperoides (Polygonaceae) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

گونه Persicaria hydropiperoides (Michx.) Small به عنوان گونه‌ای چندساله از خانواده علف هفت‌بند، برای نخستین بار از بخش‌هایی از شمال کشور ایران گزارش می‌شود. به منظور تفکیک درست این تاکسون از سایر گونه‌های این جنس، بررسی ریز ریخت‌شناختی بشره گلبرگ و بشره پشتی برگ، ساختمان تشریحی مقطع عرضی برگ و ریخت‌شناسی آن به صورت مقایسه‌ای با گونه‌های نزدیک به آن، مانند P. hydropiper L. و P. maculosa Gray صورت پذیرفت. صفات ساختمان تشریحی و ریز ریخت‌شناسی بشره برگ و گلبرگ از تفاوت این تاکسون با گونه‌های نزدیک حمایت می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Micro morphology and first record of Persicaria hydropiperoides (Polygonaceae) in Iran

نویسندگان [English]

  • Samaneh Mosaferi 1
  • Maryam Keshavarzi 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Persicaria hydropiperoides (Michx.) Small as a perennial species of Polygonaceae family is recorded for the first time from northern regions of Iran. To distinguish this species among other species of this genus, micro morphology of tepal epidermis, leaf epidermis and leaf cross section have been compared with two close species, P.hydropiper L. and P.maculosa Gray. Anatomical structure of leaf blade and micro-morphological studies of leaf and tepal epidermis attest the differences of this taxon from other morphologically related species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persicaria hydropiperoides
  • Iran
  • Record
  • Micro morphology

امیری، ن. و شریف‌نیا، ف. (1386) بازنگری در رده‌بندی بخش‌های جنس Polygonum در ایران با استفاده از ویژگی‌های گرده‌شناسی، رستنیها 8 (1): 85 تا93.

غلامی، ا. (1388). مطالعه سیستماتیکی تعدادی از گونه‌های یکساله علف هفت‌بند در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.

Abrams, L. (1964) Polygonaceae in Flora of Pacific states 2: 50-67.

Diggs, G., Lipscomb, B. and O'Kennon, R. (1999) Polygonaceae in Flora of north central Texas.

Hinds, H. R. and Freeman, C. C. (2005) Flora of North America, North of Mexico. 5(2): Magnolyophyta, Caryophyllidae. Oxford University Press, London.

Khosravi, A. and Poormahdi, S. (2008) Polygonum khaje-jamali (Polygonaceae), a new species from Iran. Annales Botanici Fennici 45: 477- 480.

Qaiser, M. (1974) Polygonaceae In: Flora of Pakistan. 205. Cited in http://www.efloras.org

Rechinger, K. H. and Schiman-czeika, H. (1968) Polygonum. In: Flora Iranica (ed. Rechinger, K. H.) 56: 1-85. Graz: Akademische Druck-u.verlagsanstalt.

Ronse Decraene, L. P. and Akeroyd, J. R. (1988) Generic limits in Polygonum and related genera (Polygonaceae) on the basis of floral characters. Botanical Journal of the Linnaean Society 98(4): 321- 371.

Ronse Decraene, L. P., Hong, S. P. and Smets, E. (2000) Systematic significance of fruit morphology and anatomy in tribes Persicarieae and Polygoneae (Polygonaceae). Botanical Journal of Linnaean Society 134(1): 301-337.

Tutin, T. G. and Stace, C. A. (1964) Polygonum In: Flora Europaea 1: 75-89.