گزارش‌‌های جدیدی از جنسCousinia Cass. Sect. Cousinia (Asteraceae) از شمال غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار هرباریوم مرکزی، بخش گیاه‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

سه گونه از Cousinia. Sect. Cousinia به نام‌های Cousinia hohenackeri ، C. chlorocephala و C. lomakini برای اولین بار، از استان آذربایجان گزارش می‌شوند. محل انتشار این گونه‌‌ها، در فلور ایرانیکا و فلور شوروی، ماوراء قفقاز، تالش و ارمنستان ذکر شده است. همچنین، گونه chlorocephala C. در فلور شوروی از شمال ایران نیز ذکر شده است که تاکنون نمونه‌ای از آن از ایران جمع‌آوری نگردیده است، بنابراین، در این مقاله برای اولین بار به طور مستند از ایران گزارش می‌شود. این گونه‌ها بر اساس صفاتی، چون؛ تعداد گل‌ها، دو رنگ بودن و غیر کشیده بودن یا کمی کشیده بودن برگ‌ها بر ساقه و شکل برگک‌ها از دیگر گونه‌های این بخش جدا می‌شوند. عکس و نقشه پراکنش این گونه‌ها نیز ارایه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New records from the genus Cousinia Cass. to the flora of Iran

نویسنده [English]

  • Farideh Attar
Central Herbarium, School of Biology, College of Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Three new records of the genus Cousinia Cass. including C. hohenackeri, C. chlorocephala and C. lomakini were reported for the first time from Iran. These species have been reported from Iran, Armenia, Transcaucasus and Talesh. According to Flora of U.S.S.R., C. chlorocephala is reported from north part of Iran, however, to this date no specimen of the species has been collected form mentioned area. These species were recognized from their close species via some characters such as flower number, discolor leaves, complete to more or less deccurent leaves and shape of bracts. Photographs and distribution map of the species is presented as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asteraecae
  • Cousinia
  • Iran

Attar, F. and Ghahreman, A. (2006) A synopsis of sect. Cynaroides (Cousinia, Compositae), distribution patterns and diversity centers. Rostaniha 7 (Supplement 2): 315-342.

Cherneva, O. V. (1962) Cousinia Cass. In: Flora of the USSR (eds. Shishkin and Bobrov) 27: 135-442.

Huber-Murat, A. (1975) Cousinia Cass. In: Flora of Turkey (ed. Davis, P. H.) 5: 329-353. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Rechinger, K. H. (1972) Compositae-Cynareae I. Cousinia. In: Flora Iranica (ed. Rechinger, K. H.) 90: 1-329. Graz-Austria.