موضوعات = گیاهی تاکسونومی
تعداد مقالات: 135
1. بررسی فلوریستیک منطقۀ شبلیز و شورم در استان کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22108/tbj.2020.102579.1014

مهری راستگو سی سخت؛ عزیزاله جعفری


2. مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ گوینیک در استان خراسان شمالی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 15-34

10.22108/tbj.2019.111059.1067

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ محمد عابدی؛ علی ستاریان؛ میثم حبیبی


3. مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ کالمند بهادران، استان یزد

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 69-84

10.22108/tbj.2019.110237.1061

علی میرحسینی؛ یونس عصری؛ محمد ابوالقاسمی


5. مطالعۀ فلور و تنوع جلبک‌های فیتوپلانکتونی سد یامچی، استان اردبیل

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 39-52

10.22108/tbj.2019.108541.1053

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ زهره رمضان پور؛ جاوید ایمانپور نمین


8. مطالعۀ پراکنش گونه‌های گون (Astragalus L) در استان لرستان

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 65-78

10.22108/tbj.2018.102162.1008

محمد مهرنیا؛ علی اصغر معصومی


9. بررسی فلوریستیکی رویشگاه زربین (Cupressus sempervirens L.) فیروزآباد، استان فارس

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 21-42

10.22108/tbj.2018.107476.1044

عین الله بحرانی فرد؛ مهدی یوسفی؛ احمد رضا خسروی


11. تنوع گیاهی منطقۀ شکارممنوع سربند (دیباج، استان سمنان)

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-28

10.22108/tbj.2018.105253.1029

عالمه بردسیری؛ رضا نادری علمداردهی؛ عاطفه امیراحمدی


14. مطالعه فلوریستیک کوه چال‌کبود شهرستان الشتر، استان لرستان

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 51-68

10.22108/tbj.2016.21537

یونس عصری؛ محبوبه حسنوند؛ محمد مهرنیا


15. بررسی بخشی از فلور منطقه رَمین و بِریس در چابهار، استان سیستان و بلوچستان

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 1-12

10.22108/tbj.2016.21343

فاطمه غفران؛ مهدی یوسفی؛ مریم حائری نسب؛ سمیه سلیمی


16. بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه زریوار، مریوان، کردستان

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 69-102

10.22108/tbj.2016.21538

محمد عارف تبد؛ نسترن جلیلیان؛ حسین معروفی


17. بررسی فلور منطقه حفاظت شده بیستون

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 25-50

10.22108/tbj.2016.21536

بهنام حمزه


18. مطالعه فلور منطقه هنزاکوه از منطقه حفاظت‌شده بهرآسمان، جنوب‌شرقی ایران

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 79-100

10.22108/tbj.2016.21246

مریم پاینده؛ فیروزه بردبار؛ سیدمنصور میرتاج‌الدینی


19. کاربرد روش ترکیب گونه‌های معرف در طبقه‌بندی پوشش گیاهی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 21-38

10.22108/tbj.2016.20984

حامد اسدی؛ امید اسماعیل‌زاده؛ سید محسن حسینی؛ یونس عصری؛ حبیب زارع


21. بررسی فلور کوه خرگوشان، استان لرستان

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 53-68

10.22108/tbj.2016.20986

محمد مهدی دهشیری


22. مطالعه فلور بخش امن پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 39-56

10.22108/tbj.2016.20979

عالیه رحیمی؛ مرتضی عطری؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد


23. بررسی تغییرات غنا و درصد پوشش خزه‌های اپی‌فیت بر تنه درختان انجیلی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 57-70

10.22108/tbj.2016.20980

سیده رحیمه یاوری‌نیک؛ مسلم اکبری‌نیا؛ حبیب زارع


25. معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت‌شده راژان در استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 85-95

10.22108/tbj.2016.20982

فاطمه نژاد حبیب وش؛ حجت مکعلی؛ اسماعیل رضایی چیانه