موضوعات = جانوری بیوسیستماتیک
تعداد مقالات: 29
2. مطالعۀ ریخت‌شناسی قورباغۀ قفقازی (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) در ایران

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 19-38

10.22108/tbj.2019.108126.1048

معصومه نجیب زاده؛ علیرضا پسرکلو؛ احمد قارزی؛ نصراله رستگارپویانی؛ اسکندر رستگار پویانی


3. مروری بر پیشینۀ مفهوم گونه‌ای استفاده‌شده در آرایه‌شناسی عنکبوت‌ها با تأکید بر ساختارهای جفت‌گیری

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 87-100

10.22108/tbj.2018.101906.1006

امید میرشمسی؛ سپیده شفائی؛ منصور علی آبادیان؛ مجید مرادمند؛ یوری ماروسیک


5. DNA بارکدینگ گونه‌های گل‌خورک‌ماهی Boleophthalmus dussumeri)، Periophthalmus waltoni و (Scartelaos teneus در سواحل استان بوشهر

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 13-24

سید احمد قاسمی؛ عبدالعلی موحدی‌نیا؛ نگین سلامات؛ بهرام کاظمی


6. بررسی ساختار جغرافیایی و تاریخچه جمعیت‌شناختی خرس قهوه‌ای بر اساس توالی ناحیه کنترل میتوکندری

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 25-38

محمدرضا اشرف‌زاده؛ محمد کابلی؛ محمدرضا نقوی؛ حبیب‌اله حقی؛ محمود شکیبا؛ کورس ربیعی؛ داود غنی‌پور؛ مهدی انصاری


7. ژنتیک جمعیت عروس‌ماهی اصفهانی (Petroleuciscus esfahani) (ماهیان استخوانی، کپورماهیان) در رودخانه‌ زاینده‌رود، ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 1-10

ندا شجاعی؛ سالار درافشان؛ نوراله میرغفاری؛ مجید طالبی


9. ارزیابی اعتبار آرایه‌شناختی کلادهای مولکولی طایفه Arvicolini (پستانداران)

دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 13-22

احمد محمودی؛ جمشید درویش؛ منصور علی‌آبادیان


10. مطالعه ساختار ژنتیکی پایکای افغانی (Ochotona rufescens) با استفاده از توالی ناحیه D-Loop ژنوم میتوکندریایی در خراسان شمالی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 1-12

اولیاقلی خلیلی‌پور؛ افشین علیزاده شعبانی؛ حمیدرضا رضایی؛ محمد کابلی؛ سهراب اشرفی


11. ساختار ژنتیکی ماهی خیاطه (Alburnoides echiwaldii) در رودخانه‌های کرگان‌رود و چالوس

دوره 6، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 1-14

الهام حقیقی؛ مسعود ستاری؛ سالار درافشان؛ یزدان کیوانی


13. مطالعه بیوسیستماتیک سوسماران نواحی جنوب شرق استان کرمانشاه

دوره 6، شماره 18، بهار 1393، صفحه 19-32

احمد قارزی؛ افسانه یاری؛ نصراله رستگار پویانی


14. مقایسه روش‌های FTIR و تحلیل توالی ژن 16S rDNA در شناسایی و رده‌بندی باکتری‌های متیلوتروف

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 83-94

اسحاق زمانی؛ مجید بوذری؛ گیتی امتیازی


15. ساختار ژنتیکی شاه‌کولی جنوبی (Alburnus mossulensis Heckel, 1843) با استفاده از نشانگر ریزماهواره، در حوضه دجله

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 9-22

زهرا شفیعی؛ سالار درافشان؛ یزدان کیوانی؛ سید احمد قاسمی


16. بررسی مولکولی ژن luxA برای شناسایی باکتری‌های نورافشان دریای مازندران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 95-104

مجتبی محسنی؛ محدثه صالح قمری


17. حفظ چندشکلی نشانگرهای ژن GJB2 در جمعیت ایرانی به واسطه انتخاب متعادل

دوره 5، شماره 14، بهار 1392، صفحه 35-40

حلیمه رضایی؛ زهرا فاضلی عطار؛ مرجان مجتبوی نائینی؛ صادق ولیان بروجنی


18. بررسی تأثیر رقابت اسپرم بر تنوع ژنتیکی نتاج قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 5، شماره 14، بهار 1392، صفحه 17-34

حسین مرادیان؛ سعید کیوان شکوه؛ مصطفی محقق دولت‌آبادی؛ عین‌اله گرجی‌پور


23. مطالعه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ماهی سیاه‌کولی ((Vimba vimba persa (Pallas, 1814)) در سواحل شرقی و غربی دریای خزر (رودخانه‌های حویق و گرگانرود) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 29-38

سمیرا محمدیان؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محمد کاظمیان؛ ابوالقاسم کمالی؛ محمدجواد تقوی؛ شقایق روح الهی؛ فرامرز لالوئی؛ محجوبه نیرانی


25. بررسی تغییرات درون‌گونه‌ای جربیل بلوچی (Gerbillus nanus Blanford, 1875) در محدوده استان هرمزگان

دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 11-24

محمدرضا اشرف‌زاده؛ محمود کرمی؛ جمشید درویش؛ طیبه شاهی؛ طاهر قدیریان