کلیدواژه‌ها = عدد کروموزومی
تعداد مقالات: 4
1. گزارش عدد کروموزومی از جنس Astragalus بخش Onobrychoide از تیره Fabaceae در ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 71-82

مسعود رنجبر؛ آناهیتا حدیدچی؛ حسین ریاحی


2. مطالعه سیتوتاکسونومی چهار جمعیت Astragalus anserinifolius Boiss. بخش Malacothrix Bunge از ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 45-58

مسعود رنجبر؛ بهاره محمودیان