کلیدواژه‌ها = رودخانه‌های اعلاء و رود زرد
تعداد مقالات: 1
1. معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه اعلاء و رودزرد استان خوزستان

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 15-30

شبنم تقی‌پور؛ محمد حسن‌زاده؛ سیاوش حسینی سرقین