کلیدواژه‌ها = آنالیز چند متغیره
تعداد مقالات: 3
1. الگوی تغییرات درون جمعیتی و بین جمعیتی گونه‌های Betula sp. در ایران بر مبنای مورفومتری برگ

دوره 6، شماره 18، بهار 1393، صفحه 33-44

محمد اسماعیل‌پور؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ علی اعلمی؛ امیراسلام بنیاد


2. تنوع ریختی جنس توسکا (Alnus Mill.) در ایران: ارزیابی پنج تاکسون جدید

دوره 6، شماره 18، بهار 1393، صفحه 45-64

فاطمه شایان مهر؛ سید غلامعلی جلالی؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر؛ حبیب زارع؛ حامد یوسف‌زاده


3. تنوع ریختی برگ بین جمعیت‌های طبیعی بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia) و اوری (Q. macranthera) در جنگل‌های خزری

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 25-34

علی ستاریان؛ مهرداد زرافشار؛ فریبا بابایی سوستانی