کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 74
3. مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ گوینیک در استان خراسان شمالی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 15-34

10.22108/tbj.2019.111059.1067

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ محمد عابدی؛ علی ستاریان؛ میثم حبیبی


4. بررسی گرده‌شناسی Carex L. در ایران با تأکید بر سیستماتیک

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 23-42

10.22108/tbj.2018.105835.1033

انسیه پسرکلو؛ احمدرضا محرابیان؛ محمد امینی راد؛ ناهید شفیعی


5. مطالعۀ ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و گرده‌شناسی جنس (Thymelaeaceae) Daphne L. در ایران

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 47-64

10.22108/tbj.2018.107967.1046

حامد خدایاری؛ اکرم فرامرزی؛ نسترن جلیلیان


6. مطالعۀ تشریحی جنس Psephellus از تیرۀ مرکبان متعلق به ایران

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 1-12

10.22108/tbj.2018.108839.1052

محمدرضا پریشانی فروشانی؛ فروغ قنادزاده؛ کاظم نگارش


10. بررسی فلوریستیکی رویشگاه زربین (Cupressus sempervirens L.) فیروزآباد، استان فارس

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 21-42

10.22108/tbj.2018.107476.1044

عین الله بحرانی فرد؛ مهدی یوسفی؛ احمد رضا خسروی


15. بررسی فلور منطقه حفاظت شده بیستون

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 25-50

10.22108/tbj.2016.21536

بهنام حمزه


16. بررسی مقدماتی فون بال‌ریشکداران (Thysanoptera) استان قزوین

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 69-78

10.22108/tbj.2016.21245

مجید میراب بالو؛ عذری دوستی


17. مطالعه آناتومی گونه‌های Rubus زیرجنس Rubus در ایران

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 19-38

10.22108/tbj.2016.20978

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان


19. توصیف تکمیلی کنه Brevipalpus californicus (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae)

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 29-38

محمد رئیسی اردلی؛ علیرضا هادی‌زاده؛ محمود محمدی شریف؛ حمیدرضا حاجی قنبر


20. مطالعه جنس Digitaria از تیره Poaceae در ایران

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 39-50

محمد امینی‌ راد


21. تنوع ریخت بال در بین جمعیت‌های سنجاقک Calopteryx splendens در آسیای مرکزی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 13-26

صابر صادقی؛ یاسر بخشی؛ هنری دومنت


22. ارزیابی روابط خویشاوندی کمپلکس Festuca-Lolium در ایران با استفاده از ردیف‌خوانی ناحیه بین ژنی trnH-psbA ژنوم کلروپلاستی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 57-68

سهیلا رئیسی چهرازی؛ مجید شریفی تهرانی؛ حجت‌اله سعیدی


23. جنس Fritillaria از تیره Liliaceae در ایران: پراکنش و نامگذاری گونه‌ها

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 49-70

مجید شریفی تهرانی؛ محفوظ ادوای؛ لیلا شبانی


25. انواع کُرک دمبرگ جنس Alchemilla از تیره Rosaceae از ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 21-30

مرضیه بیگم فقیر؛ کبری چایچی خیرخواه؛ ربابه شاهی شاووان