کلیدواژه‌ها = گیاهان رطوبت‌پسند
تعداد مقالات: 1
1. فلور ماندابی استان همدان (ایران)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 23-46

10.22108/tbj.2019.116083.1085

کیوان صفی خانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم‌زاد