نویسنده = محمد جواد شیخ زاده
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص ویژگی‌های متمایزکنندۀ جنس .Rubus L در ایران با استفاده از الگوریتم‌های انتخاب ویژگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

10.22108/tbj.2019.111973.1072

محمد جواد شیخ زاده؛ حامد کوهستانی؛ راضیه کسلخه؛ علی ستاریان