نویسنده = محمد صادق علوی یگانه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ریختی شگ‌ماهیان جنس Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از صفات اندازشی و شمارشی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 27-38

سید رامین قطبی جوکندان؛ محمد صادق علوی یگانه؛ شیرین جمشیدی