نویسنده = عباس قلی‌پور
تعداد مقالات: 2
2. بازیابی گونه Acorus calamus از تیره Acoraceae در ایران

دوره 5، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 113-116

عباس قلی‌پور؛ علی سنبلی