نویسنده = منصور علی آبادیان
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی اعتبار آرایه‌شناختی کلادهای مولکولی طایفه Arvicolini (پستانداران)

دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 13-22

احمد محمودی؛ جمشید درویش؛ منصور علی‌آبادیان