نویسنده = زیبا جم‌زاد
تعداد مقالات: 4
1. فلور ماندابی استان همدان (ایران)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 23-46

10.22108/tbj.2019.116083.1085

کیوان صفی خانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم‌زاد


3. مطالعه دانه گرده در جنس Scutellaria L. از خانواده Lamiaceae در ایران

دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 33-44

مریم حسنی‌نژاد؛ زیبا جم‌زاد؛ مهدی یوسفی


4. مطالعه آناتومی پیاز گونه‌های لاله (Tulipa) ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 45-56

الهه سالار؛ زیبا جم زاد؛ اختر توسلی