نویسنده = اباصلت حسین‌زاده کلاگر
تعداد مقالات: 3
1. تنوع ریختی جنس توسکا (Alnus Mill.) در ایران: ارزیابی پنج تاکسون جدید

دوره 6، شماره 18، بهار 1393، صفحه 45-64

فاطمه شایان مهر؛ سید غلامعلی جلالی؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر؛ حبیب زارع؛ حامد یوسف‌زاده


2. مقایسه الگوی PCR-RFLP با توالی‌یابی مستقیم ناحیه ITS نمدارهای هیرکانی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 73-82

حامد یوسف زاده؛ حمید بینا؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر


3. تنوع ریختی برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل‌های هیرکانی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 11-24

حامد یوسف‌زاده؛ مسعود طبری؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر؛ مصطفی اسدی؛ علی ستاریان؛ حبیب زارع