نویسنده = مهدی یوسفی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فلوریستیکی رویشگاه زربین (Cupressus sempervirens L.) فیروزآباد، استان فارس

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 21-42

10.22108/tbj.2018.107476.1044

عین الله بحرانی فرد؛ مهدی یوسفی؛ احمد رضا خسروی


3. بررسی بخشی از فلور منطقه رَمین و بِریس در چابهار، استان سیستان و بلوچستان

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 1-12

10.22108/tbj.2016.21343

فاطمه غفران؛ مهدی یوسفی؛ مریم حائری نسب؛ سمیه سلیمی


4. مطالعه دانه گرده در جنس Scutellaria L. از خانواده Lamiaceae در ایران

دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 33-44

مریم حسنی‌نژاد؛ زیبا جم‌زاد؛ مهدی یوسفی