نویسنده = امید اسماعیل‌زاده
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد روش ترکیب گونه‌های معرف در طبقه‌بندی پوشش گیاهی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 21-38

10.22108/tbj.2016.20984

حامد اسدی؛ امید اسماعیل‌زاده؛ سید محسن حسینی؛ یونس عصری؛ حبیب زارع


2. قوانین جدید برای توقف طبقه‌بندی در دارنگاره TWINSPAN

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 53-68

امید اسماعیل‌زاده؛ سیده سمیرا سلیمانی‌پور؛ سید محسن حسینی؛ حامد اسدی


3. معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی رویشگاه‌های شمشاد (Buxus hyrcana) در جنگل‌های فریم ساری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 39-56

سیده سمیرا سلیمانی‌پور؛ امید اسماعیل‌زاده


4. مطالعه فلوریستیک جنگل‌های صلاح‌الدین کلا، نوشهر، ایران

دوره 6، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 37-54

امید اسماعیل‌زاده؛ کاظم نورمحمدی؛ حامد اسدی؛ حامد یوسف‌زاده


5. معرفی شاخص اجتماع‌پذیری بذر در ارزیابی پایداری بانک بذر خاک

دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 27-40

اعظم نورایی؛ امید اسماعیل‌زاده؛ سید غلامعلی جلالی؛ حامد اسدی