نویسنده = سید محسن حسینی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد روش ترکیب گونه‌های معرف در طبقه‌بندی پوشش گیاهی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 21-38

10.22108/tbj.2016.20984

حامد اسدی؛ امید اسماعیل‌زاده؛ سید محسن حسینی؛ یونس عصری؛ حبیب زارع


2. قوانین جدید برای توقف طبقه‌بندی در دارنگاره TWINSPAN

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 53-68

امید اسماعیل‌زاده؛ سیده سمیرا سلیمانی‌پور؛ سید محسن حسینی؛ حامد اسدی